جمکرانیه_طلبه_گرام (۲ تصویر)

...اگر اذن دهیمی‌خواهم اگر اذن دهی یار تو باشمتا صبح فرج عاش...

...اگر اذن دهیمی‌خواهم اگر اذن دهی یار تو باشمتا صبح فرج عاش...

سلام همراهان گرانقدر #طلبه_گرامعیدتان مبارک. عیدی شما و همه ...
۱

سلام همراهان گرانقدر #طلبه_گرامعیدتان مبارک. عیدی شما و همه ...