جملات (۹۳ تصویر)

مادرش نبودم!ولی کمتراز مادرش هم نگرانش نبودم......#دونفره #خ...
۱

مادرش نبودم!ولی کمتراز مادرش هم نگرانش نبودم......#دونفره #خ...

چنان زندانی ام کردند آن چشمان زیبایتکه آزادم نخواهد کرد عفو ...

چنان زندانی ام کردند آن چشمان زیبایتکه آزادم نخواهد کرد عفو ...

‏اوست نشسته در نظرمن به كجا نظر كنم؟اوست گرفته شهر دلمن به ك...

‏اوست نشسته در نظرمن به كجا نظر كنم؟اوست گرفته شهر دلمن به ك...

این قلب ترک خورده من بند به مو بود، من عاشق او بودم و او عاش...

این قلب ترک خورده من بند به مو بود، من عاشق او بودم و او عاش...

در دل بینوای من عشق تو چنگ می زند              شوق به اوج می...
۱

در دل بینوای من عشق تو چنگ می زند              شوق به اوج می...

.خطا و تکرار خطا."عصر #معجزه و #کشف کرامت گذشته است. امروز خ...

.خطا و تکرار خطا."عصر #معجزه و #کشف کرامت گذشته است. امروز خ...

دوست
۲

دوست

#جملات سنگین...!
۱

#جملات سنگین...!

#جملات سنگین...!

#جملات سنگین...!

#جملات شاخ  #خاص #تکست_ناب #عکس_پروفایل #تکست_خاص #عکس_نوشته...

#جملات شاخ #خاص #تکست_ناب #عکس_پروفایل #تکست_خاص #عکس_نوشته...

این موقعیت نیست که انسان را می‌سازد، این انسان است که موفقیت...

این موقعیت نیست که انسان را می‌سازد، این انسان است که موفقیت...

#جملات #مثبت را دنبال کنید >> https://pormatlab.com/blog/c/3...

#جملات #مثبت را دنبال کنید >> https://pormatlab.com/blog/c/3...

عاشقانه و رومانتیک

عاشقانه و رومانتیک

#جملات #مثبت را دنبال کنید >> https://pormatlab.com/blog/c/3...

#جملات #مثبت را دنبال کنید >> https://pormatlab.com/blog/c/3...

عاشقانه و رومانتیک

عاشقانه و رومانتیک

#جملات #مثبت را دنبال کنید >> https://pormatlab.com/blog/c/3...

#جملات #مثبت را دنبال کنید >> https://pormatlab.com/blog/c/3...

#جملات #مثبت را دنبال کنید >> https://pormatlab.com/blog/c/3...

#جملات #مثبت را دنبال کنید >> https://pormatlab.com/blog/c/3...

#جملات #مثبت را دنبال کنید >> https://pormatlab.com/blog/c/3...

#جملات #مثبت را دنبال کنید >> https://pormatlab.com/blog/c/3...

#جملات #مثبت را دنبال کنید >> https://pormatlab.com/blog/c/3...

#جملات #مثبت را دنبال کنید >> https://pormatlab.com/blog/c/3...

#جملات #مثبت را دنبال کنید >> https://pormatlab.com/blog/c/3...

#جملات #مثبت را دنبال کنید >> https://pormatlab.com/blog/c/3...