جمعه (۱۳۴۲ تصویر)

🌵💚به مــادرم بگوئیدآن جمعه دلگیربا ابر‌های خاکستریبا پنجره‌ه...
۰

🌵💚به مــادرم بگوئیدآن جمعه دلگیربا ابر‌های خاکستریبا پنجره‌ه...

ختم صلوات
۷

ختم صلوات

این دلتنگی های غروب #جمعه ای ، وسط هفته چیکار میکنن آخه؟#سه_...
۱

این دلتنگی های غروب #جمعه ای ، وسط هفته چیکار میکنن آخه؟#سه_...

چه قطور شدهکتاب تاریخ نبودنت!...هزار و چند فصل دارد؛ دلتنگی ...
۱

چه قطور شدهکتاب تاریخ نبودنت!...هزار و چند فصل دارد؛ دلتنگی ...

#جمعه باید با چشمانت آغاز شودبا در آغوش گرفتنت..بوسیدنت..دوس...
۰

#جمعه باید با چشمانت آغاز شودبا در آغوش گرفتنت..بوسیدنت..دوس...

‌ 🎙 همسرشون میگفتند :••| بعضـی از روزهــــــاۍ #جمعه تلفــنه...
۰

‌ 🎙 همسرشون میگفتند :••| بعضـی از روزهــــــاۍ #جمعه تلفــنه...

🌵💚دلم می گیرد."دلم" برای "دلم" می گیرد برای غربت غریبانه اش ...
۰

🌵💚دلم می گیرد."دلم" برای "دلم" می گیرد برای غربت غریبانه اش ...

متن فضیلت👇👇👇💞قال رسول الله:📢عنوان صحیفه المومن حب علی بن ابی...
۱

متن فضیلت👇👇👇💞قال رسول الله:📢عنوان صحیفه المومن حب علی بن ابی...

متن فضیلت👇👇🕌رسول خدا فرمودند:🌐حکمت و معرفت و علم و عرفان را ...
۱

متن فضیلت👇👇🕌رسول خدا فرمودند:🌐حکمت و معرفت و علم و عرفان را ...

هیچ وقت برای شروع یک رویا دیر نیست... #زیست #کنکور #۱۴۰۰ #خر...
۱۴

هیچ وقت برای شروع یک رویا دیر نیست... #زیست #کنکور #۱۴۰۰ #خر...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۱

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۱

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۱

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۰

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۰

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۰

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۰

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۰

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۰

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...