جغرافیا (۲۰ تصویر)

کجای #جغرافیا گمت کرده بودمای #پرنده‌ من؟تمام #باران‌ ها را ...
۲

کجای #جغرافیا گمت کرده بودمای #پرنده‌ من؟تمام #باران‌ ها را ...

🔺یکی پست گذاشته بود اگر توی اسرائیل بدنیا میومدید یهودی میشد...

🔺یکی پست گذاشته بود اگر توی اسرائیل بدنیا میومدید یهودی میشد...

وقتی فردی در #تهران قمه در دست، درحال سد کردن خیابان و حمله ...
۲۹

وقتی فردی در #تهران قمه در دست، درحال سد کردن خیابان و حمله ...

ملاشیه یک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اهواز در استان...

ملاشیه یک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اهواز در استان...

#جغرافیاویرایش جدیدی از دسته بندی دوران زمین شناسی:پالئوزوئی...

#جغرافیاویرایش جدیدی از دسته بندی دوران زمین شناسی:پالئوزوئی...

#موضوع_تحقیق:شهر قم  فایل: ورد و پی‌دی اف7صحفه فهرست فایل:مق...
۱

#موضوع_تحقیق:شهر قم  فایل: ورد و پی‌دی اف7صحفه فهرست فایل:مق...

بیا و گوش بر این ناله از نی کن که کمتر دانش جغرافیا پی کنجها...
۱

بیا و گوش بر این ناله از نی کن که کمتر دانش جغرافیا پی کنجها...

#خیلی دور#یا خیلی نزدیک#چه فرقی می کند#دوست داشتن تو که#جغرا...
۱۱

#خیلی دور#یا خیلی نزدیک#چه فرقی می کند#دوست داشتن تو که#جغرا...

#آثارهنری :artist_palette::anger_symbol:تلفیق چهره انسان با ...
۱

#آثارهنری :artist_palette::anger_symbol:تلفیق چهره انسان با ...

#عشق یعنی:مرا #جغرافیا در کار نباشدیعنی تو را،#تاریخ در کار ...

#عشق یعنی:مرا #جغرافیا در کار نباشدیعنی تو را،#تاریخ در کار ...

پل عابر پیاده دایره‌ای در چینیک پل عابر پیاده جدید در منطقه ...

پل عابر پیاده دایره‌ای در چینیک پل عابر پیاده جدید در منطقه ...

این عکس شگفت انگیز رنگ های پرجنب و جوش پاییزی و معماری زیبای...

این عکس شگفت انگیز رنگ های پرجنب و جوش پاییزی و معماری زیبای...

آموزش احکام  و تاریخ به آسان‌ترین روش، همراه با نمونه‌ها و م...

آموزش احکام و تاریخ به آسان‌ترین روش، همراه با نمونه‌ها و م...

گام به گام تا غدیر  

(نوزدهم ذی الحجه) امروز کاروان پیامبر ...

گام به گام تا غدیر (نوزدهم ذی الحجه) امروز کاروان پیامبر ...

گام به گام تا غدیر   :cherry_blossom: :cherry_blossom: 

(هج...

گام به گام تا غدیر :cherry_blossom: :cherry_blossom: (هج...

گام به گام تا غدیر   :cherry_blossom: :cherry_blossom: 

(هف...

گام به گام تا غدیر :cherry_blossom: :cherry_blossom: (هف...

گام به گام تا غدیر   :cherry_blossom: :cherry_blossom: 

(شا...

گام به گام تا غدیر :cherry_blossom: :cherry_blossom: (شا...

گام به گام تا غدیر   :cherry_blossom: :cherry_blossom: 

(پا...

گام به گام تا غدیر :cherry_blossom: :cherry_blossom: (پا...

گام به گام تا غدیر   :cherry_blossom: :cherry_blossom: 

(چه...

گام به گام تا غدیر :cherry_blossom: :cherry_blossom: (چه...

عجب رسمیه رسم امتحانات / قصه ی کتاب و بی خوابی مونه / میدیم ...
۱۳

عجب رسمیه رسم امتحانات / قصه ی کتاب و بی خوابی مونه / میدیم ...