جرعه_ای_کتاب (۵۶ تصویر)

کسی که در همه حوادث آرامش خود را حفظ می‌کند، نشان می‌دهد که ...

کسی که در همه حوادث آرامش خود را حفظ می‌کند، نشان می‌دهد که ...

به عنوان یک زن می‌توانم بگویم یک عمر، دروغ، محرک ترس‌های ما ...
۲

به عنوان یک زن می‌توانم بگویم یک عمر، دروغ، محرک ترس‌های ما ...

من بااستعداد بودم. یعنی هستم.بعضی وقت‌ها به دست‌هایم نگاه می...

من بااستعداد بودم. یعنی هستم.بعضی وقت‌ها به دست‌هایم نگاه می...

اگر به آدم بزرگ‌ها بگویید یک خانه‌ی قشنگ دیدم از آجر قرمز که...
۱

اگر به آدم بزرگ‌ها بگویید یک خانه‌ی قشنگ دیدم از آجر قرمز که...

@MehrBanooo_2018اگر قرار است چاقویی در شکمت فرو کنند، لااقل ...

@MehrBanooo_2018اگر قرار است چاقویی در شکمت فرو کنند، لااقل ...

پرسید: چگونه‌ای؟گفت: چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و ...

پرسید: چگونه‌ای؟گفت: چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و ...

در دنیا هیچ چیز ناراحت کننده‌تر از نگران استطاعت مالی بودن ن...

در دنیا هیچ چیز ناراحت کننده‌تر از نگران استطاعت مالی بودن ن...

بر بینواییِ پدرانِ ژنده‌پوش، فرزندان‌شان کورند، اما پدرانی ک...
۱

بر بینواییِ پدرانِ ژنده‌پوش، فرزندان‌شان کورند، اما پدرانی ک...

هیچ برنامه‌ عادلانه‌ای برای جهان وجود ندارد. بخشی از خوب زیس...

هیچ برنامه‌ عادلانه‌ای برای جهان وجود ندارد. بخشی از خوب زیس...

@MehrBanooo_2018بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎی ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ ن...

@MehrBanooo_2018بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎی ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ ن...

اگر کاری انجام دهم که دیگران از آن خوششان نیاید، اما خودم حس...

اگر کاری انجام دهم که دیگران از آن خوششان نیاید، اما خودم حس...

افراط، مزه‌ی همه چیز را مخدوش می‌کند. افراط، طعم تهوع دارد.ث...

افراط، مزه‌ی همه چیز را مخدوش می‌کند. افراط، طعم تهوع دارد.ث...

طی چهل سال، عمل و رفتار آدم‌ها به من یاد داد که آن‌ها میانه‌...

طی چهل سال، عمل و رفتار آدم‌ها به من یاد داد که آن‌ها میانه‌...

الهی!از بندگان تو بعضی نماز و روزه دوست دارند و بعضی حج و غز...
۱

الهی!از بندگان تو بعضی نماز و روزه دوست دارند و بعضی حج و غز...

آدم‌هایی پیدا می‌شوند سی روز ماه رمضان را روزه می‌گیرند، عید...

آدم‌هایی پیدا می‌شوند سی روز ماه رمضان را روزه می‌گیرند، عید...

امیرالمومنین(ع) به فرزندش امام حسن(ع) فرمودند:پسرم! چهار چی...

امیرالمومنین(ع) به فرزندش امام حسن(ع) فرمودند:پسرم! چهار چی...

بعضی وقت‌ها احساس می‌کنم که هیچ چیز معنی ندارد. در سیاره‌ای ...

بعضی وقت‌ها احساس می‌کنم که هیچ چیز معنی ندارد. در سیاره‌ای ...