جذاب (۱۰۰۰۰ تصویر)

جای اون گوشی هم نبودیم
۱

جای اون گوشی هم نبودیم

رهاجونم
۲

رهاجونم

𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑎𝑐𝑒 𝑖𝑠 
                 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑢
هر چی‌ آرامشه 
جمع‌ شده‌ تو وجودِ طُ..🌿😻🌸

𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑎𝑐𝑒 𝑖𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑢 هر چی‌ آرامشه جمع‌ شده‌ تو وجودِ طُ..🌿😻🌸

قوی باش چون همه چیز بهتر میشهممکنه امروز هوا طوفانی باشهاما ...
۹

قوی باش چون همه چیز بهتر میشهممکنه امروز هوا طوفانی باشهاما ...

#نانازبابا #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فالو_کام...

#نانازبابا #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فالو_کام...

#عاشقانه #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #بینظیر #خاص #شی...
۱

#عاشقانه #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #بینظیر #خاص #شی...

دلم خواست😒
۱

دلم خواست😒

gh🤙🏻 #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #جذاب

gh🤙🏻 #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #جذاب

🥺💙💚

🥺💙💚

💟😻✨⁦❤️⁩

💟😻✨⁦❤️⁩

#زیبا #جذاب #خاص

#زیبا #جذاب #خاص

مطمئنم همه می‌دانند که باید پنیر و ماست را گذاشت توی یخچال!ی...

مطمئنم همه می‌دانند که باید پنیر و ماست را گذاشت توی یخچال!ی...

💟✨😻🌷

💟✨😻🌷

من برم اب قند بخورم😹، 😍
۱

من برم اب قند بخورم😹، 😍

#دلم‌تنگه‌برا‌غر‌زدنات ):#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس ...

#دلم‌تنگه‌برا‌غر‌زدنات ):#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس ...