جدید (۵۴۴۱ تصویر)

#احسان_علیخانی  #سرگرمی#عشق #عصر_جدید#دل #دلتنگی#تنهایی #متن...

#احسان_علیخانی #سرگرمی#عشق #عصر_جدید#دل #دلتنگی#تنهایی #متن...

و تنت ، وطنمبیو و پروفایل جدید- استوری جدید#پروفایل #جدید #ت...

و تنت ، وطنمبیو و پروفایل جدید- استوری جدید#پروفایل #جدید #ت...

بعضیارو کنار گذاشتیم ،همون کنارم به گند کشیدن‌..بیو و پروفای...

بعضیارو کنار گذاشتیم ،همون کنارم به گند کشیدن‌..بیو و پروفای...

# متن #تکست #شعر #ادبیات #کتاب #دکلمه #علیرضا_آذر #موسیقی #ه...

# متن #تکست #شعر #ادبیات #کتاب #دکلمه #علیرضا_آذر #موسیقی #ه...

# متن #تکست #شعر #ادبیات #کتاب #دکلمه #علیرضا_آذر #موسیقی #ه...

# متن #تکست #شعر #ادبیات #کتاب #دکلمه #علیرضا_آذر #موسیقی #ه...

#احسان_علیخانی  #سرگرمی#عشق #عصر_جدید#دل #دلتنگی#تنهایی #متن...

#احسان_علیخانی #سرگرمی#عشق #عصر_جدید#دل #دلتنگی#تنهایی #متن...

#احسان_علیخانی  #سرگرمی#عشق #عصر_جدید#دل #دلتنگی#تنهایی #متن...

#احسان_علیخانی #سرگرمی#عشق #عصر_جدید#دل #دلتنگی#تنهایی #متن...

#احسان_علیخانی  #سرگرمی#عشق #عصر_جدید#دل #دلتنگی#تنهایی #متن...

#احسان_علیخانی #سرگرمی#عشق #عصر_جدید#دل #دلتنگی#تنهایی #متن...

نمیدونم ما خوشمزه میرینیم یا گهخور زیاد شده ؛)بیو و پروفایل ...

نمیدونم ما خوشمزه میرینیم یا گهخور زیاد شده ؛)بیو و پروفایل ...

تا لازمت نداشته باشن نیستن...بنی آدم ابزار یکدیگرند...بیو و ...

تا لازمت نداشته باشن نیستن...بنی آدم ابزار یکدیگرند...بیو و ...

از گشنگی تَرَک بخور ولی گه نخور...بیو و پروفایل جدید - استور...

از گشنگی تَرَک بخور ولی گه نخور...بیو و پروفایل جدید - استور...

اگه تو اونقدی هستی که ترکم کنی...منم اونقدی هستم که بگم هررر...

اگه تو اونقدی هستی که ترکم کنی...منم اونقدی هستم که بگم هررر...

به مولا شما زرنگ نیستین...من دیگه حال و حوصله پیگیری ندارم.....
۱

به مولا شما زرنگ نیستین...من دیگه حال و حوصله پیگیری ندارم.....

وقتی دستت به ماه نمیرسه عاشق تیر چراغ برق نشو :)#پروفایل #جد...

وقتی دستت به ماه نمیرسه عاشق تیر چراغ برق نشو :)#پروفایل #جد...

#احسان_علیخانی  #سرگرمی #عشق #عصر_جدید #دل #دلتنگی #تنهایی #...

#احسان_علیخانی #سرگرمی #عشق #عصر_جدید #دل #دلتنگی #تنهایی #...

#احسان_علیخانی  #سرگرمی #عشق #عصر_جدید #دل #دلتنگی #تنهایی #...
۱

#احسان_علیخانی #سرگرمی #عشق #عصر_جدید #دل #دلتنگی #تنهایی #...

#احسان_علیخانی  #سرگرمی #عشق #عصر_جدید #دل #دلتنگی #تنهایی #...

#احسان_علیخانی #سرگرمی #عشق #عصر_جدید #دل #دلتنگی #تنهایی #...

#احسان_علیخانی  #سرگرمی #عشق #عصر_جدید #دل #دلتنگی #تنهایی #...

#احسان_علیخانی #سرگرمی #عشق #عصر_جدید #دل #دلتنگی #تنهایی #...

digikala