جدایی (۴۳۵ تصویر)

😷 در خانه بمانیم 😂 و با رعایت پروتکل های بهداشتی عشق بازی کن...
۱

😷 در خانه بمانیم 😂 و با رعایت پروتکل های بهداشتی عشق بازی کن...

تو رونق این کلبه و کاشانه باش
۱

تو رونق این کلبه و کاشانه باش

دعا کن...
۴

دعا کن...

🌵💚نمی بخشمت اگر یکی از موهایت بیشتر از من سفید شود ...بیا به...

🌵💚نمی بخشمت اگر یکی از موهایت بیشتر از من سفید شود ...بیا به...

🌵💚همیشه در جانم بودیدر لبانم، در چشمانم، در سَرم، رنج و اشتی...

🌵💚همیشه در جانم بودیدر لبانم، در چشمانم، در سَرم، رنج و اشتی...

🌵💚در آن زمان که قلبم از تپش می افتددر آن زمان که نفس هایم از...

🌵💚در آن زمان که قلبم از تپش می افتددر آن زمان که نفس هایم از...

🌵💚دلتنگی من تمام نمی شودهمین که فکر کنممن و تودو نفریمدلتنگ‌...
۱

🌵💚دلتنگی من تمام نمی شودهمین که فکر کنممن و تودو نفریمدلتنگ‌...

شیدایی
۶

شیدایی

تنهایی

تنهایی

#غمگین‌#غم‌#تنهایی #دلنوشته‌#حرف دل#جدایی #احساسی #دوست داشت...

#غمگین‌#غم‌#تنهایی #دلنوشته‌#حرف دل#جدایی #احساسی #دوست داشت...

امشب تمام خاطرات بهم حمله کردن و دارن نابودم میکنن کاش زودتر...
۳۰

امشب تمام خاطرات بهم حمله کردن و دارن نابودم میکنن کاش زودتر...

بیوگرافی نویسنده وشاعرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام
۳

بیوگرافی نویسنده وشاعرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام

عنوان قطعه حقیقت

عنوان قطعه حقیقت

شرابِ لبهایِ تو
۵

شرابِ لبهایِ تو

وداع
۱

وداع

واژه ها محمدعلی دهقان کروکی
۶

واژه ها محمدعلی دهقان کروکی

میوه ممنوعه محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

میوه ممنوعه محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

چشمانت میکده روحِ منند
۳

چشمانت میکده روحِ منند

digikala