جبهه_ها (۹ تصویر)

دستها وقتیبه آسمان می رسند که #دلت طعم  #خاکی_شدن را چشیده ب...

دستها وقتیبه آسمان می رسند که #دلت طعم #خاکی_شدن را چشیده ب...

به ما خُرده نگیرید؛
که چرا این قدر از #حجاب می‌گوییم

در #جب...

به ما خُرده نگیرید؛ که چرا این قدر از #حجاب می‌گوییم در #جب...

به ما خُرده نگیرید؛که چرا این قدر از #حجاب می‌گوییمدر #جبهه_...
۴

به ما خُرده نگیرید؛که چرا این قدر از #حجاب می‌گوییمدر #جبهه_...

‏به ما خُرده نگیرید؛که چرا این قدر از #حجاب می‌گوییمدر #جبهه...

‏به ما خُرده نگیرید؛که چرا این قدر از #حجاب می‌گوییمدر #جبهه...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

به ما خُرده نگیرید،که چرا این قدراز #حجاب می گوییمدر #جبهه_ه...

به ما خُرده نگیرید،که چرا این قدراز #حجاب می گوییمدر #جبهه_ه...

‏به ما خُرده نگیرید؛که چرا این قدر از #حجاب می‌گوییمدر #جبهه...
۱

‏به ما خُرده نگیرید؛که چرا این قدر از #حجاب می‌گوییمدر #جبهه...

دفاع مقدس در کلام #حضرت_امام_خمینی_ره#بسیج_عمومی و #پشتیبانی...
۱

دفاع مقدس در کلام #حضرت_امام_خمینی_ره#بسیج_عمومی و #پشتیبانی...