جبران (۵۶ تصویر)

📚 شیوه جبران خسارت در هنگام خجالت کشیدن💠 سؤال: من قبلا به شخ...
۲

📚 شیوه جبران خسارت در هنگام خجالت کشیدن💠 سؤال: من قبلا به شخ...

#قرآن #عقل #منطق #اکثریت #مردم #جهان #تمدن #اروپا #پیشرفت #خ...

#قرآن #عقل #منطق #اکثریت #مردم #جهان #تمدن #اروپا #پیشرفت #خ...

#قرآن #عقل #منطق #اکثریت #مردم #جهان #تمدن #اروپا #پیشرفت #خ...

#قرآن #عقل #منطق #اکثریت #مردم #جهان #تمدن #اروپا #پیشرفت #خ...

#قرآن #عقل #منطق #اکثریت #مردم #جهان #تمدن #اروپا #پیشرفت #خ...

#قرآن #عقل #منطق #اکثریت #مردم #جهان #تمدن #اروپا #پیشرفت #خ...

#قرآن #عقل #منطق #اکثریت #مردم #جهان #تمدن #اروپا #پیشرفت #خ...

#قرآن #عقل #منطق #اکثریت #مردم #جهان #تمدن #اروپا #پیشرفت #خ...

#امام_هادی_علیه_السلام #حدیث #عاقبت_اندیشی #جبران #جان_جانان...

#امام_هادی_علیه_السلام #حدیث #عاقبت_اندیشی #جبران #جان_جانان...

#حدیث #امیرالمؤمنین #جبران #جان_جانان #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_...

#حدیث #امیرالمؤمنین #جبران #جان_جانان #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_...

بخند ...چرا ڪه غمِ تو ،دنیا را عوض نمی‌ڪند ! #جبران خلیل جبر...
۵

بخند ...چرا ڪه غمِ تو ،دنیا را عوض نمی‌ڪند ! #جبران خلیل جبر...

و عمق عشقهیچگاه شناخته نمی شودمگر در زمان فراق… #جبران خلیل ...
۵

و عمق عشقهیچگاه شناخته نمی شودمگر در زمان فراق… #جبران خلیل ...

خورشید هر روزت را دریاب....هر روز با #طلوع_خورشید فرصتی دوبا...
۱

خورشید هر روزت را دریاب....هر روز با #طلوع_خورشید فرصتی دوبا...

من #حلالت کرده ام چون توی #قرآن خوانده امآیــه " #شــرا یره"...
۲

من #حلالت کرده ام چون توی #قرآن خوانده امآیــه " #شــرا یره"...

#سلام #و #درود #ب #تک #تک #دوستای #مجازی #که #ازصد #دوست #وا...
۶

#سلام #و #درود #ب #تک #تک #دوستای #مجازی #که #ازصد #دوست #وا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

چه نادانند آن مردمی که گمان می‌برند عشق با معاشرت طولانی و ه...
۲

چه نادانند آن مردمی که گمان می‌برند عشق با معاشرت طولانی و ه...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

من نه عاشق بودم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من    من خودم ب...
۵

من نه عاشق بودم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من من خودم ب...

#حدیث_روز:down-pointing_red_triangle:امام هادی(ع)::small_blu...

#حدیث_روز:down-pointing_red_triangle:امام هادی(ع)::small_blu...

digikala