جای_خالی_سلوچ (۱۰ تصویر)

#تیکه_کتاب ☘بلایی عزیز ،چیزی رنج آور که نمی توان عزیزش نداشت...

#تیکه_کتاب ☘بلایی عزیز ،چیزی رنج آور که نمی توان عزیزش نداشت...

#معرفی کتابحتما نباید کسی پدرت را کشته باشد تا از او بیزار ب...
۱۰

#معرفی کتابحتما نباید کسی پدرت را کشته باشد تا از او بیزار ب...

گاه آدم، خود آدم، عشق است. بودنش عشق است. رفتن و نگاه کردنش ...
۵

گاه آدم، خود آدم، عشق است. بودنش عشق است. رفتن و نگاه کردنش ...

آدمی به مرور #آرام می‌گیرد، #بزرگ می‌شود  #بالغ می‌شود و پای...
عکس بلند

آدمی به مرور #آرام می‌گیرد، #بزرگ می‌شود #بالغ می‌شود و پای...

گاه آدم، خود آدم، عشق است. بودنش عشق است. رفتن و نگاه کردنش ...
۳

گاه آدم، خود آدم، عشق است. بودنش عشق است. رفتن و نگاه کردنش ...

محمود دولت‌آبادی (زادهٔ ۱۰ مرداد ۱۳۱۹ دولت‌آباد سبزوار) نویس...
۶۶

محمود دولت‌آبادی (زادهٔ ۱۰ مرداد ۱۳۱۹ دولت‌آباد سبزوار) نویس...

مریم:گاهـــی:عشق مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیز...
۲

مریم:گاهـــی:عشق مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیز...

#بریده_ای_از_یک_کتاب #جای_خالی_سلوچ #محمود_دولت_آبادی

#بریده_ای_از_یک_کتاب #جای_خالی_سلوچ #محمود_دولت_آبادی

روزگار ، همیشه بر یک قرار نمی ماند.روز و شب دارد،روشنی دارد،...
۱

روزگار ، همیشه بر یک قرار نمی ماند.روز و شب دارد،روشنی دارد،...

من هیچ وقت دل به نبود نمی بندم. درد هم اگر بماند، می ترکاند....

من هیچ وقت دل به نبود نمی بندم. درد هم اگر بماند، می ترکاند....