جاوید_شاه (۴ تصویر)

توزندگی اشتباه زیادرفتم ولی ازتاج بودنم هرگزاشتباه نکردم ورا...
۸

توزندگی اشتباه زیادرفتم ولی ازتاج بودنم هرگزاشتباه نکردم ورا...

#رضا_پالان  #جاوید_شاه  #قداست_زدایی_پهلوی  #قضاوت_با_خودتون...

#رضا_پالان #جاوید_شاه #قداست_زدایی_پهلوی #قضاوت_با_خودتون...

:large_orange_diamond: #جاوید_شاه یا #جاوید_شهدا؟ :winking_f...

:large_orange_diamond: #جاوید_شاه یا #جاوید_شهدا؟ :winking_f...

#به_عقب_برنمیگردیم#چهارشنبه_های_بدون_اجبار #چهارشنبه_های_سفی...

#به_عقب_برنمیگردیم#چهارشنبه_های_بدون_اجبار #چهارشنبه_های_سفی...