جاوید_حسینی (۷۱ تصویر)

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کندبلبل شوقم هوای نغمه خوانی می...
۱

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کندبلبل شوقم هوای نغمه خوانی می...

#Tehran_Times #TehranTimes

#Tehran_Times #TehranTimes

#سردار_دل‌ها_حاج_قاسم

#سردار_دل‌ها_حاج_قاسم

گفتم از نزدیکی دیدار ، گفتی ساده ایدورم از دیدار با هر پیش پ...

گفتم از نزدیکی دیدار ، گفتی ساده ایدورم از دیدار با هر پیش پ...

#موسسه_شهریان #شهریان

#موسسه_شهریان #شهریان

#صحرا_کریمی ، ریاست #افغان_فیلمدر گفتمان سینمای ایران و افغا...
۲

#صحرا_کریمی ، ریاست #افغان_فیلمدر گفتمان سینمای ایران و افغا...

@shahrian.instituصفحه موسسه شهریان را در #اینستاگرام دنبال ک...

@shahrian.instituصفحه موسسه شهریان را در #اینستاگرام دنبال ک...

بساط داستان نویسی و داستان خوانی ما به لطف سوغاتی های خانم م...

بساط داستان نویسی و داستان خوانی ما به لطف سوغاتی های خانم م...

#شوکران #پیام_فضلی‌نژاد #شبکه_چهار #حوزه_هنری #عبدالنظری

#شوکران #پیام_فضلی‌نژاد #شبکه_چهار #حوزه_هنری #عبدالنظری

زمانی که بچه تر بودم... جشن شب های مهتابی _ ورامین

زمانی که بچه تر بودم... جشن شب های مهتابی _ ورامین