جان (۷۷۲ تصویر)

☘علی جدا کننده #حق و #باطل است.باید پذیرفت و سر سپرده ولایتش...

☘علی جدا کننده #حق و #باطل است.باید پذیرفت و سر سپرده ولایتش...

#دیزاین_حامد_عقیلی #شاعر_حامد_عقیلی #دیزاین #افکت #افترا_افک...

#دیزاین_حامد_عقیلی #شاعر_حامد_عقیلی #دیزاین #افکت #افترا_افک...

#دیزاین_حامد_عقیلی #شاعر_حامد_عقیلی #دیزاین #افکت #افترا_افک...

#دیزاین_حامد_عقیلی #شاعر_حامد_عقیلی #دیزاین #افکت #افترا_افک...

#دیزاین_حامد_عقیلی #شاعر_حامد_عقیلی #دیزاین #افکت #افترا_افک...

#دیزاین_حامد_عقیلی #شاعر_حامد_عقیلی #دیزاین #افکت #افترا_افک...

#دیزاین_حامد_عقیلی #شاعر_حامد_عقیلی #دیزاین #افکت #افترا_افک...

#دیزاین_حامد_عقیلی #شاعر_حامد_عقیلی #دیزاین #افکت #افترا_افک...

قرارِ ما...هر #چهارشنبه،چهارچوبِ #آغوشت!#تووووو بوسه بده،من ...
۱

قرارِ ما...هر #چهارشنبه،چهارچوبِ #آغوشت!#تووووو بوسه بده،من ...

#وظایف_دستگاه_ها_در_زمینه_عفاف_و_حجاب🔺به رئیس جمهور #روحانی ...

#وظایف_دستگاه_ها_در_زمینه_عفاف_و_حجاب🔺به رئیس جمهور #روحانی ...

بزنید....این#استقلال هنوز کمی#جان دارد

بزنید....این#استقلال هنوز کمی#جان دارد

چه دانند
۴

چه دانند

تا بدیدم زلف تو ای جان و دلدل ز دستم رفت و #جان هم می رود #ع...
۴

تا بدیدم زلف تو ای جان و دلدل ز دستم رفت و #جان هم می رود #ع...

یکی در راه  ماندهیکی که مثل هیچکس نیست و رفیق است و رفیق...ب...
۹

یکی در راه ماندهیکی که مثل هیچکس نیست و رفیق است و رفیق...ب...

#لطفا #جان #ماندن #دوست داشتن #عاشق

#لطفا #جان #ماندن #دوست داشتن #عاشق

#آتش در #جان

#آتش در #جان

🌺تا #ابد #یاد #عزیز_ان ز #دل و #جان نرود 🕊                  ...

🌺تا #ابد #یاد #عزیز_ان ز #دل و #جان نرود 🕊 ...

🚫🔴 #senhora 🔴🚫به #هوایی که دهد #مژده #تو را، #جان بدهم...! #...
۱

🚫🔴 #senhora 🔴🚫به #هوایی که دهد #مژده #تو را، #جان بدهم...! #...

#رفــت🙃 عین رفتن #جان از بدن دیدم که #جانم می رود
۷

#رفــت🙃 عین رفتن #جان از بدن دیدم که #جانم می رود

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀❤" #مهـــدی_جـــان"❤🍂در #وفایت روز🌆 و ش...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀❤" #مهـــدی_جـــان"❤🍂در #وفایت روز🌆 و ش...

digikala