جانم (۱۸۶ تصویر)

جانم فدایت باد یا رسول الله
۱

جانم فدایت باد یا رسول الله

من عاشق محمدم صلی الله علیک و علی اهل بیتک

من عاشق محمدم صلی الله علیک و علی اهل بیتک

صدایت شنیدن دارد وقتی میگویی #جانم !...#افشین_صالحی...      ...

صدایت شنیدن دارد وقتی میگویی #جانم !...#افشین_صالحی... ...

تا به حال مرا صدا زده ایی؟!راستی تو اگر بخواهی مرا صدا بزنی ...

تا به حال مرا صدا زده ایی؟!راستی تو اگر بخواهی مرا صدا بزنی ...

#جانم به جانت بسته است و #دلم به دلتلب بر#لبانم بگذار...#مست...
۱

#جانم به جانت بسته است و #دلم به دلتلب بر#لبانم بگذار...#مست...

حضرت عشق
۲۴

حضرت عشق

حضرت عشق
۵

حضرت عشق

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...
۱

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...