جامه (۱۱ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#عکس_نوشته #دخترونه #پسرونه #متن #اندوه #آبادی #حباب #لب #رو...

#عکس_نوشته #دخترونه #پسرونه #متن #اندوه #آبادی #حباب #لب #رو...

#ماییم #ماییم ک#طعنه زاهد #شنیده ایم#ماییم#ماییم که #جامه#تق...

#ماییم #ماییم ک#طعنه زاهد #شنیده ایم#ماییم#ماییم که #جامه#تق...

#ماییم #ماییم ک#طعنه زاهد #شنیده ایم#ماییم#ماییم که #جامه#تق...

#ماییم #ماییم ک#طعنه زاهد #شنیده ایم#ماییم#ماییم که #جامه#تق...

#ماییم #ماییم ک#طعنه زاهد #شنیده ایم#ماییم#ماییم که #جامه#تق...

#ماییم #ماییم ک#طعنه زاهد #شنیده ایم#ماییم#ماییم که #جامه#تق...

#ماییم #ماییم ک#طعنه زاهد #شنیده ایم#ماییم#ماییم که #جامه#تق...

#ماییم #ماییم ک#طعنه زاهد #شنیده ایم#ماییم#ماییم که #جامه#تق...

#ماییم #ماییم ک#طعنه زاهد #شنیده ایم#ماییم#ماییم که #جامه#تق...

#ماییم #ماییم ک#طعنه زاهد #شنیده ایم#ماییم#ماییم که #جامه#تق...

نقل است که یکی از #بزرگان گفت: «خواستم که #شبلی را بیازمایم....

نقل است که یکی از #بزرگان گفت: «خواستم که #شبلی را بیازمایم....

برسان #مهتابم با شوق، به هر #شام اگر می خوابم * خواهم که ببی...

برسان #مهتابم با شوق، به هر #شام اگر می خوابم * خواهم که ببی...

.. محتسب، "#بدپوششی" را دید و خِفتش را گرفت!گفت : رفتارت کمی...
۱۰

.. محتسب، "#بدپوششی" را دید و خِفتش را گرفت!گفت : رفتارت کمی...

digikala