جاعل_نیوز (۲۱ تصویر)

نظر کارشناس ارشد العربیه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در خصوص ر...

نظر کارشناس ارشد العربیه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در خصوص ر...

:large_red_circle: بازهم #جعل احمقانه نامه توسط آمدنیوز :neg...

:large_red_circle: بازهم #جعل احمقانه نامه توسط آمدنیوز :neg...

وقتی خود #جاعل_نیوز اعتراف میکنددر راستای کمک به روحانی جهت ...
۱

وقتی خود #جاعل_نیوز اعتراف میکنددر راستای کمک به روحانی جهت ...

یکی از شعارهایی که مروجش #جاعل_نیوز بود توپ تانک فشفشه آخوند...

یکی از شعارهایی که مروجش #جاعل_نیوز بود توپ تانک فشفشه آخوند...

کانال #جاعل_نیوز این عکس از تصاویر آشوبهای سال ۸۸ رو به اسم ...

کانال #جاعل_نیوز این عکس از تصاویر آشوبهای سال ۸۸ رو به اسم ...

کانال #جاعل_نیوز این عکس از تصاویر آشوبهای سال ۸۸ رو به اسم ...

کانال #جاعل_نیوز این عکس از تصاویر آشوبهای سال ۸۸ رو به اسم ...

چرا آمدنیوز خروش مسلمانان جهان علیه اسرائیل را پوشش خبری نمی...

چرا آمدنیوز خروش مسلمانان جهان علیه اسرائیل را پوشش خبری نمی...

چرا آمدنیوز خروش مسلمانان جهان علیه اسرائیل را پوشش خبری نمی...

چرا آمدنیوز خروش مسلمانان جهان علیه اسرائیل را پوشش خبری نمی...

بازم زود قضاوت کردیمطبق اسنادی که دست  #جاعل_نیوز ه و بزودی ...

بازم زود قضاوت کردیمطبق اسنادی که دست #جاعل_نیوز ه و بزودی ...

لامصب لام تا کام هیچ پیامیم نمیذارها از نابودی داعشعاشق این ...

لامصب لام تا کام هیچ پیامیم نمیذارها از نابودی داعشعاشق این ...

:large_red_circle: ولی این مدیران جاهل #جاعل_نیوز هم خیلی بد...
۲

:large_red_circle: ولی این مدیران جاهل #جاعل_نیوز هم خیلی بد...

نمایی از فرود بوئینگ۷۴۷ ارتش در ادیبهشت ماه امسال، که آمدنیو...

نمایی از فرود بوئینگ۷۴۷ ارتش در ادیبهشت ماه امسال، که آمدنیو...

نمایی دیگر از بوئینگهای۷۴۷ ارتش که آمدنیور به عنوان هواپیمای...
۱

نمایی دیگر از بوئینگهای۷۴۷ ارتش که آمدنیور به عنوان هواپیمای...

:cross_mark: کانال ضد انقلاب #جاعل_نیوز همصدا با برخی مسئولی...

:cross_mark: کانال ضد انقلاب #جاعل_نیوز همصدا با برخی مسئولی...

پویش‌مردمی #ریپورت‌آمدنیوز:#فراخواناولین درخواست از مسئول بل...
۷

پویش‌مردمی #ریپورت‌آمدنیوز:#فراخواناولین درخواست از مسئول بل...

#جاعل_نیوز میگه از رگ گردن به پشت پرده مقامات نزدیکتره بعد ن...
۵

#جاعل_نیوز میگه از رگ گردن به پشت پرده مقامات نزدیکتره بعد ن...

#جاعل_نیوز میگه از رگ گردن به پشت پرده مقامات نزدیکتره بعد ن...

#جاعل_نیوز میگه از رگ گردن به پشت پرده مقامات نزدیکتره بعد ن...

عکسی که جاعل نیوز منتشر کرده   رفیق حاج آقا  و یار واعظ که ب...

عکسی که جاعل نیوز منتشر کرده رفیق حاج آقا و یار واعظ که ب...

بهلول:ده نمکی در حال آماده سازی طناب دار برای اعدام وطن پرست...

بهلول:ده نمکی در حال آماده سازی طناب دار برای اعدام وطن پرست...

:heavy_large_circle:️ دور از جونتون هر خَری متوجه کنایه مطلب...

:heavy_large_circle:️ دور از جونتون هر خَری متوجه کنایه مطلب...