جاسوس (۲۱۶ تصویر)

بسیجی همه جا پای کار نظامههر کسی هم به ولی امرمون توهین کنه ...
۴

بسیجی همه جا پای کار نظامههر کسی هم به ولی امرمون توهین کنه ...

#رهبر#آمریکا#حضرت آقا#مسیح علینژاد #خائنین #جاسوس و منافقین ...
۱۲

#رهبر#آمریکا#حضرت آقا#مسیح علینژاد #خائنین #جاسوس و منافقین ...

جنگ اقتصادی شوخی نیست.
۲

جنگ اقتصادی شوخی نیست.

۰[ لبخند به جاسوس ‌     ‌ هیچ دلیلی نداشت ]۰ننگ به هرچی لبخن...
۱۲

۰[ لبخند به جاسوس ‌ ‌ هیچ دلیلی نداشت ]۰ننگ به هرچی لبخن...

🔺 ⭕️ کد بازی با اعداد و حروف کلید خورد؛  کلیدواژه «۴۴۴ و جنگ...

🔺 ⭕️ کد بازی با اعداد و حروف کلید خورد؛ کلیدواژه «۴۴۴ و جنگ...

🔺 ⭕️ کد بازی با اعداد و حروف کلید خورد؛  کلیدواژه «۴۴۴ و جنگ...

🔺 ⭕️ کد بازی با اعداد و حروف کلید خورد؛ کلیدواژه «۴۴۴ و جنگ...

صدام، ریگی و زم، شهید هستند!📍مفتی های شبکه وهابی صدام عبدالم...
۱

صدام، ریگی و زم، شهید هستند!📍مفتی های شبکه وهابی صدام عبدالم...

روح الله زم

روح الله زم

تعویض جای جلاد با شهید

تعویض جای جلاد با شهید

🔺 فقط 2 سال حبس تعزیری برای #مولاوردی؟!!با این همه خیانت و ن...

🔺 فقط 2 سال حبس تعزیری برای #مولاوردی؟!!با این همه خیانت و ن...

🔺 فقط 2 سال حبس تعزیری برای #مولاوردی؟!!با این همه خیانت و ن...
۹

🔺 فقط 2 سال حبس تعزیری برای #مولاوردی؟!!با این همه خیانت و ن...

ملاوردی به اتهام در اختیار گذاشتن اسناد طبقه بندی شده با هدف...
۱

ملاوردی به اتهام در اختیار گذاشتن اسناد طبقه بندی شده با هدف...

هنوز یادمان نرفته...لطفا متن را مطالعه کنید...
۶

هنوز یادمان نرفته...لطفا متن را مطالعه کنید...

۰[ لبخند به جاسوس ‌     ‌ هیچ دلیلی نداشت ]۰ننگ به هرچی لبخن...
۱

۰[ لبخند به جاسوس ‌ ‌ هیچ دلیلی نداشت ]۰ننگ به هرچی لبخن...

لبخندت از زیر ماسک هم معلومه

لبخندت از زیر ماسک هم معلومه

#جاسوس#شهادت#محسن_فخری زاده
۱

#جاسوس#شهادت#محسن_فخری زاده

خیانت
۲

خیانت

پدر هسته ای

پدر هسته ای

شهادت دانشمند فرهیخته و مدیر برجسته‌ی وزارت دفاع را به رهبر ...
۵

شهادت دانشمند فرهیخته و مدیر برجسته‌ی وزارت دفاع را به رهبر ...

#عراقچی جان. لبخندهای امروزت به #جاسوسک #اسرائیل، #عزت #ایرا...
۱

#عراقچی جان. لبخندهای امروزت به #جاسوسک #اسرائیل، #عزت #ایرا...