جاده (۴۹۸ تصویر)

گام برداشتن در #جاده عشقهزینہ میخواهد!هزینہ هایے ڪہ انسان را...

گام برداشتن در #جاده عشقهزینہ میخواهد!هزینہ هایے ڪہ انسان را...

هیهات که جان طاقت افسانه ندارد

هیهات که جان طاقت افسانه ندارد

من از دستت ندادم😊🙂💝

من از دستت ندادم😊🙂💝

_اذیت میشم بسکـِ چشمـ𓁹︎ــات خوشکلــ♡ــه🥺🥰

_اذیت میشم بسکـِ چشمـ𓁹︎ــات خوشکلــ♡ــه🥺🥰

جنگل سوخته را وعده ی باران نیس..

جنگل سوخته را وعده ی باران نیس..

_صب تا شب عین شب تاصب:( 🌪⚡

_صب تا شب عین شب تاصب:( 🌪⚡

#تحلیل_موزیک_ویدیو_تتلو_جهنم🔥:)

#تحلیل_موزیک_ویدیو_تتلو_جهنم🔥:)

#سخن_تتلو🤔🔥🔗

#سخن_تتلو🤔🔥🔗

غروب خورشید

غروب خورشید

tataloo      
⊱⋅───•⋅✦⋅•───⋅⊰

tataloo ⊱⋅───•⋅✦⋅•───⋅⊰

#دانستنی_های#امیر_تتلو🤓😶👐🏿

#دانستنی_های#امیر_تتلو🤓😶👐🏿

~قـــســـــ💙ـــــم
۱

~قـــســـــ💙ـــــم

خاکستـــــــ🖤ـــــری🤤👐🏿
۷

خاکستـــــــ🖤ـــــری🤤👐🏿

بعضی وقتا میشه تو #تنهایی 
به خود رسید🙂🖤🌟
۱

بعضی وقتا میشه تو #تنهایی به خود رسید🙂🖤🌟

⇦میگن.#اهنگ••͜♡-! ⇦میگم.#صدات••͜♡-! ⇦میگن.#رنگ••͜♡-! ⇦میگم.#...

⇦میگن.#اهنگ••͜♡-! ⇦میگم.#صدات••͜♡-! ⇦میگن.#رنگ••͜♡-! ⇦میگم.#...

#آرامش...🤤💔👐🏿
.
.
.
۱

#آرامش...🤤💔👐🏿 . . .

بَحثِ اَوَلهِ #اِنسانیَت🙂🤍🕊
.
.
.
۴

بَحثِ اَوَلهِ #اِنسانیَت🙂🤍🕊 . . .

#پره_غم🤧🙌🏿
.
.
.

#پره_غم🤧🙌🏿 . . .

#کپشن با خودتون🙂👐🏿

#کپشن با خودتون🙂👐🏿