ثالث (۴ تصویر)

لحظه ی دیدار نزدیک است باز من دیوانه ام ، مستم باز می لرزد ،...
۱

لحظه ی دیدار نزدیک است باز من دیوانه ام ، مستم باز می لرزد ،...

:scales:آنچه در مورد #رحم اجاره ای و شرایط آن وجود دارد، نیا...

:scales:آنچه در مورد #رحم اجاره ای و شرایط آن وجود دارد، نیا...

پا به زنجیر خود از اشک ، چو شمع است تنمتا #جنون فاصله ای نیس...

پا به زنجیر خود از اشک ، چو شمع است تنمتا #جنون فاصله ای نیس...

به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایی ِ تنها و تاریک ِ خدا مانن...

به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایی ِ تنها و تاریک ِ خدا مانن...