نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تیاس (۱ تصویر)

قطرات توی صورتم کوبیده میشوند. مثل حرف هایش در مکالمه ی آخرمان_ زمین خیس و بوی خاک باران خورده در من چیزی جز چند خاطره ی تار و مبهم بیدار نمیکند_ حس گس و گیجی ...

قطرات توی صورتم کوبیده میشوند. مثل حرف هایش در مکالمه ی آخرمان_ زمین خیس و بوی خاک باران خورده در من چیزی جز چند خاطره ی تار و مبهم بیدار نمیکند_ حس گس و گیجی از جنس فقدان،از جنس خلا قدم هایم را میشمارم؛آنچنان که روزهارا در انتظار مرگ.. و ...

۳ آذر 1398
1K