تگ_کن (۴۷ تصویر)

#دوستی مثل #متکا میمونهوقتی #خسته ای بهش #تکیه میکنیوقتی #خو...

#دوستی مثل #متکا میمونهوقتی #خسته ای بهش #تکیه میکنیوقتی #خو...

به سلامتی سکوت که سرشار از ناگفته هاست! جرأت کنید حقیقی باشی...
۱

به سلامتی سکوت که سرشار از ناگفته هاست! جرأت کنید حقیقی باشی...

سال ها پس از مرگِ مناستخوان هایی به یادگار می مانندکه‌ هنوز ...
۱۳

سال ها پس از مرگِ مناستخوان هایی به یادگار می مانندکه‌ هنوز ...

#تگ_کن
۱۲

#تگ_کن

.آغوش توفصل ندارد......همیشه گرم است .......عشقتو #تگ_کن :sp...
۲

.آغوش توفصل ندارد......همیشه گرم است .......عشقتو #تگ_کن :sp...

دوست من: بی خیال بقیه  فقط خدا! برخلاف ظاهردنیا واقعاً هیچ ک...

دوست من: بی خیال بقیه فقط خدا! برخلاف ظاهردنیا واقعاً هیچ ک...

دوست من: ززنگ بازی نکن!بعضی مواقع افراد می خوان به هر قیمتی ...

دوست من: ززنگ بازی نکن!بعضی مواقع افراد می خوان به هر قیمتی ...

دوست من: حساب شده تر رفتار کن!از لذت بردن تو دنیا منع نشدیم ...

دوست من: حساب شده تر رفتار کن!از لذت بردن تو دنیا منع نشدیم ...

دوست من: صبور  باشروز هایی هست که به نظرمون بی دلیل اذیت میش...

دوست من: صبور باشروز هایی هست که به نظرمون بی دلیل اذیت میش...

دوست من: تو قدرتمندیجهان خداوند کاملاً قانونمنده، کافیه به د...

دوست من: تو قدرتمندیجهان خداوند کاملاً قانونمنده، کافیه به د...

دوست من: باعزیزانت مؤدب باشآدما وقتی با غریبه ها روبرو میشن ...

دوست من: باعزیزانت مؤدب باشآدما وقتی با غریبه ها روبرو میشن ...

دوست من: آگاهانه  باامید باشبهترین موقع برای اثبات اینکه آیا...

دوست من: آگاهانه باامید باشبهترین موقع برای اثبات اینکه آیا...

دوست من: عِلمت  رو بیشتر کنبعضی مواقع راحت نظر میدیم، راحت ق...

دوست من: عِلمت رو بیشتر کنبعضی مواقع راحت نظر میدیم، راحت ق...

دوست من:تحقیق  کنخیلی عادت داریم که به حرف دیگران، بدون بررس...

دوست من:تحقیق کنخیلی عادت داریم که به حرف دیگران، بدون بررس...

دوست من:توکل  به  خدا کنگرفتن تصمیم های مهم در زندگی نیاز به...

دوست من:توکل به خدا کنگرفتن تصمیم های مهم در زندگی نیاز به...