تکفیری (۲۲۰ تصویر)

🔺 پاسخ کوبنده امام جمعه زابل به عبدالحمید  #سیستان #بلوچستان...

🔺 پاسخ کوبنده امام جمعه زابل به عبدالحمید #سیستان #بلوچستان...

این که می بینید سر سفره رنگین شکم باره های وهابی دوبی نشسته،...

این که می بینید سر سفره رنگین شکم باره های وهابی دوبی نشسته،...

جنایت جدید گروهک تروریستی بوکوحرام در نیجریه

جنایت جدید گروهک تروریستی بوکوحرام در نیجریه

شهادتت مبارک...

شهادتت مبارک...

کودکانی که زودتر از موعد بزرگ می‌شوند...
۳

کودکانی که زودتر از موعد بزرگ می‌شوند...

اعور دروغگو...کافر یک چشم...دجال پلید
۱

اعور دروغگو...کافر یک چشم...دجال پلید

مدارس تکفیر...

مدارس تکفیر...

نفرت تکفیری ها از امام علی 13

نفرت تکفیری ها از امام علی 13

نفرت تکفیری ها از امام علی 12

نفرت تکفیری ها از امام علی 12

نفرت تکفیری ها از امام علی 11

نفرت تکفیری ها از امام علی 11

نفرت تکفیری ها از امام علی 10

نفرت تکفیری ها از امام علی 10

نفرت تکفیری ها از امام علی 9

نفرت تکفیری ها از امام علی 9

نفرت تکفیری ها از امام علی 8

نفرت تکفیری ها از امام علی 8

نفرت تکفیری ها از امام علی 7

نفرت تکفیری ها از امام علی 7

نفرت تکفیری ها از امام علی 6

نفرت تکفیری ها از امام علی 6

نفرت تکفیری ها از امام علی 5

نفرت تکفیری ها از امام علی 5

نفرت تکفیری ها از امام علی 4
۱

نفرت تکفیری ها از امام علی 4

نفرت تکفیری ها از امام علی 3

نفرت تکفیری ها از امام علی 3

نفرت تکفیری ها از امام علی 2

نفرت تکفیری ها از امام علی 2

نفرت تکفیری ها از امام علی 1

نفرت تکفیری ها از امام علی 1