تکرار_اشتباه (۴ تصویر)

:large_red_circle:این ادم همونیه که گفت ما از حق ملت دفاع می...
۰

:large_red_circle:این ادم همونیه که گفت ما از حق ملت دفاع می...

#آیت_الله_علم_الهدی: جریان #برجام_امروز مثل #حکمیت_دیروز است...
۱

#آیت_الله_علم_الهدی: جریان #برجام_امروز مثل #حکمیت_دیروز است...

حال به هم زن!#اعتماد_نکنید#تکرار_اشتباه
۳

حال به هم زن!#اعتماد_نکنید#تکرار_اشتباه

خب توتال هم پرید به سلامتی!#اعتماد_نکنید#تکرار_اشتباه
۰

خب توتال هم پرید به سلامتی!#اعتماد_نکنید#تکرار_اشتباه