تکراری (۳۶ تصویر)

×سیمپسون×

×سیمپسون×

:multiple_musical_notes:بعضیا با #آدم‌ مث آهنگ رفتار میکنن ؛...

:multiple_musical_notes:بعضیا با #آدم‌ مث آهنگ رفتار میکنن ؛...

:large_red_circle: حدود یک سوم (۹۰ نفر) از نمایندگان #مجلس ف...
۴

:large_red_circle: حدود یک سوم (۹۰ نفر) از نمایندگان #مجلس ف...

. #تگ_کن_عشق_زندگیتو:heavy_black_heart:. .:heavy_black_heart...
۱

. #تگ_کن_عشق_زندگیتو:heavy_black_heart:. .:heavy_black_heart...

صبح که از خواب بیدار شدم؛

اولین چیزی که به ذهنم آمد این بود...

صبح که از خواب بیدار شدم؛ اولین چیزی که به ذهنم آمد این بود...

#تکراری+روباه:خستم،میخوام برم‌.....-شازده کوچولو:چیشده؟؟+از ...
۲

#تکراری+روباه:خستم،میخوام برم‌.....-شازده کوچولو:چیشده؟؟+از ...

#تنفر #متنفرم از این #حس #لعنتیاز اینکه وقتی میبینم دو #نفر ...

#تنفر #متنفرم از این #حس #لعنتیاز اینکه وقتی میبینم دو #نفر ...

#کامران_مولایی #تکراری
۲

#کامران_مولایی #تکراری

#عکس_نوشته #متن #عاشق #عشق #معشوق #عاشقانە #دخترانه #پسرانه ...

#عکس_نوشته #متن #عاشق #عشق #معشوق #عاشقانە #دخترانه #پسرانه ...

#یااباصالح_المهدیچشمهای دل مندر پیِ #دلداری نیستدر فراق تو ب...

#یااباصالح_المهدیچشمهای دل مندر پیِ #دلداری نیستدر فراق تو ب...

هعی...#عوضی...#اعتراف کن چی تو #صداته کع منو #مست میکنه....م...
۵۲

هعی...#عوضی...#اعتراف کن چی تو #صداته کع منو #مست میکنه....م...

‏:large_red_circle: ملت شریف ‎#تهرانلطفا کیسه شن های کنار جا...

‏:large_red_circle: ملت شریف ‎#تهرانلطفا کیسه شن های کنار جا...