تُ (۴۵۸۱ تصویر)

چنان وابسته ام کردی که آخر هم نفهمیدم #تُ  در دام منی یا من ...

چنان وابسته ام کردی که آخر هم نفهمیدم #تُ در دام منی یا من ...

‌  تاوقتی#تُ درکنارم هستیصبح که هیچ تمام لحظه های زندگی من ب...
۱

‌  تاوقتی#تُ درکنارم هستیصبح که هیچ تمام لحظه های زندگی من ب...

خیلی هنر کنمیاد بگیرم بی #تُ  نفس کشیدن را ...
۱

خیلی هنر کنمیاد بگیرم بی #تُ نفس کشیدن را ...

بی #تُ هر شب❣چه گران میگذرد، گاهی به خیال وبسیار به دلتنگی.....

بی #تُ هر شب❣چه گران میگذرد، گاهی به خیال وبسیار به دلتنگی.....

معجزه یعنی..!❣دست های گرم #تُ ،گِره شودمیانِشب های سردمن...💞

معجزه یعنی..!❣دست های گرم #تُ ،گِره شودمیانِشب های سردمن...💞

"آغوشت"❣را تنگ تر کن...❣بگذار  کمی #تُ  را❣نفس بکشم...❣بگذار...

"آغوشت"❣را تنگ تر کن...❣بگذار کمی #تُ را❣نفس بکشم...❣بگذار...

ڪلید لبهایم را بہ#تُ دادمبوسہ اے از سرمستے  بزن وقفل لبم را ...
۱

ڪلید لبهایم را بہ#تُ دادمبوسہ اے از سرمستے بزن وقفل لبم را ...

#تُنداشته ی منی ..!وقتی#تُ نباشیبه چه کارم می آیداین همه آسم...
۱

#تُنداشته ی منی ..!وقتی#تُ نباشیبه چه کارم می آیداین همه آسم...

نبضِ عاشقانه هایم را بگیر،ببین چقدر...#تُ ، #تُ ،#تُ ، میزند...

نبضِ عاشقانه هایم را بگیر،ببین چقدر...#تُ ، #تُ ،#تُ ، میزند...

عاشقانه های من برای تو
۴

عاشقانه های من برای تو

بیا و دست‌هایت را
بباف به دست‌هایم
من دوست دارم 
قصه‌ای را ک...

بیا و دست‌هایت را بباف به دست‌هایم من دوست دارم قصه‌ای را ک...

تقدیم با عشق به تو که قلب من تسخیر کزدی
۴

تقدیم با عشق به تو که قلب من تسخیر کزدی

🌷ليله الرغائب را جمع نبند!🌷امشب شبِ "آرزوست"🌷مــن يك آرزو دا...

🌷ليله الرغائب را جمع نبند!🌷امشب شبِ "آرزوست"🌷مــن يك آرزو دا...

مگر می شود #تُ  را داشت #تُ  را دید ، با #تُ  حرف زد و بهشت ...

مگر می شود #تُ  را داشت #تُ  را دید ، با #تُ  حرف زد و بهشت ...

دلوم پکست خدایا
۱۳

دلوم پکست خدایا