تَکرار (۹ تصویر)

‏و به همین سادگی دولت فَشَل و ناتوان و بی اراده ی جمهوری اسل...

‏و به همین سادگی دولت فَشَل و ناتوان و بی اراده ی جمهوری اسل...

🔴تبدیل نقطه قوت یک کشور به نقطه هراس و پاشنه آشیل با تاکتیک ...

🔴تبدیل نقطه قوت یک کشور به نقطه هراس و پاشنه آشیل با تاکتیک ...

به امید سالی بهتر از هر سالو به کوری چشم آنها که #بلد_نیستند...
۱۸

به امید سالی بهتر از هر سالو به کوری چشم آنها که #بلد_نیستند...

با کرشمه، با ادا، با عاطفههی براش تبلیغ کردی اون دفههرچیه ای...
۷

با کرشمه، با ادا، با عاطفههی براش تبلیغ کردی اون دفههرچیه ای...

داستان#تمرینات_نفسگیر_نوپو #فرمانده دستور داد....با نام و یا...
۱۱

داستان#تمرینات_نفسگیر_نوپو #فرمانده دستور داد....با نام و یا...

‏کلیه هیئت‌های ورزشی، زیرمجموعه ادارات کل تربیت‌بدنی استان‌ه...

‏کلیه هیئت‌های ورزشی، زیرمجموعه ادارات کل تربیت‌بدنی استان‌ه...

:large_red_circle:در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی حصر تمدی...

:large_red_circle:در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی حصر تمدی...

‏با #عارف به مشکل برخوردید، سوژه نداشت، به پسرش گیر دادید؛اگ...

‏با #عارف به مشکل برخوردید، سوژه نداشت، به پسرش گیر دادید؛اگ...

خبر رسیده باغی هنوز داره «تـــَـکرار میکنه»#تَکرار کن تَکرار...

خبر رسیده باغی هنوز داره «تـــَـکرار میکنه»#تَکرار کن تَکرار...