تویی (۱۴۲ تصویر)

(پارت4)+هییشششش صدای درو نمیشنوی#خب +خب که درد من نمی خوام ک...
۱۴

(پارت4)+هییشششش صدای درو نمیشنوی#خب +خب که درد من نمی خوام ک...

#تو را دوست دارمو تمام ذرات وجود من با فریاد تو را صدا میزند...

#تو را دوست دارمو تمام ذرات وجود من با فریاد تو را صدا میزند...

اونی که #حوصلشو دارم تو #نیستی !!!#تویی #M

اونی که #حوصلشو دارم تو #نیستی !!!#تویی #M

دلم دوست داشتنی می خواهد انحصاریاز آن ها که فقط سهم دل یک نف...

دلم دوست داشتنی می خواهد انحصاریاز آن ها که فقط سهم دل یک نف...

#elham31#تنهابرای #تویی که ندارمت👇دوست داشتنِ تودر وجود من ا...
۲

#elham31#تنهابرای #تویی که ندارمت👇دوست داشتنِ تودر وجود من ا...

من بمیرم برایت که انقدر خوبی؟من بمیرم برای آن دست‌های زمخت م...
۸

من بمیرم برایت که انقدر خوبی؟من بمیرم برای آن دست‌های زمخت م...

محشر #توییهربار کهبا چشمانت قیامت میکنیمنبرای لمس بهشت آغوشت...

محشر #توییهربار کهبا چشمانت قیامت میکنیمنبرای لمس بهشت آغوشت...

من دلم تنگ همان استکه #تویی...

من دلم تنگ همان استکه #تویی...

در هر ثانیه از عمرم#تویی هستکه عاشقانه می پرستمش#خاطـره
۸

در هر ثانیه از عمرم#تویی هستکه عاشقانه می پرستمش#خاطـره

امروز همه #تویی و فردا همه #تو...
۱۲

امروز همه #تویی و فردا همه #تو...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ #نقل‌ازخودخدااللَّهُ م...
۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ #نقل‌ازخودخدااللَّهُ م...

یار #تویی ❣دل و دلدار #تویی ❣تب و تاب این دل ❣خسته و بیمار #...

یار #تویی ❣دل و دلدار #تویی ❣تب و تاب این دل ❣خسته و بیمار #...

یار #تویی ❣دل و دلدار #تویی ❣تب و تاب این دل ❣خسته و بیمار #...

یار #تویی ❣دل و دلدار #تویی ❣تب و تاب این دل ❣خسته و بیمار #...

#_ #تویی که چشمت را پابرهنه میفرستی دنبال ناموس مردم…و دخترک...

#_ #تویی که چشمت را پابرهنه میفرستی دنبال ناموس مردم…و دخترک...