توکل (۲۷۵ تصویر)

عاشقم بر همه عالم

عاشقم بر همه عالم

کلیپ زیبا درباره توکل
۳

کلیپ زیبا درباره توکل

ممنونم مامان🥰😘.⚘بابت #هستی‌ ام⚘بابت وجود سرشار از مهرتون⚘باب...

ممنونم مامان🥰😘.⚘بابت #هستی‌ ام⚘بابت وجود سرشار از مهرتون⚘باب...

🌷 ازدواج و روزی 🌷✍ اگر مجرّد باشی ، و دوست داشته باشی #ازدوا...

🌷 ازدواج و روزی 🌷✍ اگر مجرّد باشی ، و دوست داشته باشی #ازدوا...

⬅کسی که عزت نفس پایینی داره,همیشه دنبال یک تغییر در خودشه تا...

⬅کسی که عزت نفس پایینی داره,همیشه دنبال یک تغییر در خودشه تا...

#توکل🌸🍃توکل چه کلمه زیباییست؛👌اجازه دادن به خداوند که خودش ت...

#توکل🌸🍃توکل چه کلمه زیباییست؛👌اجازه دادن به خداوند که خودش ت...

غم مخور

غم مخور

أباذر الحلواجی (فاطر ترجمه)  ❤️ @fater_tarjomeh ❤️ I love Ab...

أباذر الحلواجی (فاطر ترجمه) ❤️ @fater_tarjomeh ❤️ I love Ab...

خود را به #خدا بسپاروقتی که دلت تنگ است.وقتی که #صداقت هاآلو...

خود را به #خدا بسپاروقتی که دلت تنگ است.وقتی که #صداقت هاآلو...

پیام مهم

پیام مهم

مداح خوش‌صدا اباذر الحلواجی فاطر ترجمه
۱

مداح خوش‌صدا اباذر الحلواجی فاطر ترجمه

میلاد مداح نوجوان عمار الحلواجی 8ژوئن
۱

میلاد مداح نوجوان عمار الحلواجی 8ژوئن

أباذر الحلواجی (فاطر ترجمه)  ❤️ @fater_tarjomeh ❤️ I love Ab...
۱

أباذر الحلواجی (فاطر ترجمه) ❤️ @fater_tarjomeh ❤️ I love Ab...

@MehrBanooo_2018 قدردان داشته‌هایتان باشید!نمی‌توانید باور ک...

@MehrBanooo_2018 قدردان داشته‌هایتان باشید!نمی‌توانید باور ک...

أباذر الحلواجی (فاطر ترجمه)  ❤️ @fater_tarjomeh ❤️ I love Ab...
۱

أباذر الحلواجی (فاطر ترجمه) ❤️ @fater_tarjomeh ❤️ I love Ab...

گنجشکها خیلی هم با خود شلوغ میکنند...این ما عادمها هستیم که ...
۱

گنجشکها خیلی هم با خود شلوغ میکنند...این ما عادمها هستیم که ...

عید فطر مبارک❤️✨أباذر الحلواجی وأبنائه✨@fater_tarjomeh✨💖أباذ...
۱

عید فطر مبارک❤️✨أباذر الحلواجی وأبنائه✨@fater_tarjomeh✨💖أباذ...

✨اباذر✨عمار مقدا‌د سلمان (فاطر ترجمه)@fater_tarjomeh🖤💕أوبریت...
۳

✨اباذر✨عمار مقدا‌د سلمان (فاطر ترجمه)@fater_tarjomeh🖤💕أوبریت...

@MehrBanooo_2018بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎی ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ ن...

@MehrBanooo_2018بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎی ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ ن...

digikala