توهم (۱۸۲ تصویر)

هر چه این مادرمرده میهن را بزک کنند و سرخاب و سفیداب بمالند ...

هر چه این مادرمرده میهن را بزک کنند و سرخاب و سفیداب بمالند ...

روحانی: در پایان سال ۹۹ شاهد یک حرکت با ثبات در اقتصاد کشور ...

روحانی: در پایان سال ۹۹ شاهد یک حرکت با ثبات در اقتصاد کشور ...

این خیابونای لعنتی

این خیابونای لعنتی

اینستاگرام
۲

اینستاگرام

دیوونه بازی ۲
۳

دیوونه بازی ۲

نئشه مواد که بشی...

نئشه مواد که بشی...

هر سال 60 میلیون کودک توسط فمنیست ها کشته میشود...و با افتخا...

هر سال 60 میلیون کودک توسط فمنیست ها کشته میشود...و با افتخا...

#سفرسفر یه شعره سفر قصه ست... #فلاکت #حقارت #جهل #خرافات #تو...
۲

#سفرسفر یه شعره سفر قصه ست... #فلاکت #حقارت #جهل #خرافات #تو...

حتما ببینید
۱۱

حتما ببینید

#توهم_دریا...دنیای آرامی که سهمم بوددر باور تاریک شب گم شدپن...
۷۴

#توهم_دریا...دنیای آرامی که سهمم بوددر باور تاریک شب گم شدپن...

تخیل آری توهم نه

تخیل آری توهم نه

دولت دروغ دروغ دروغ
۱

دولت دروغ دروغ دروغ

مخصوص دختران ایرانی  #دختر #توهم #واقعیت #بی_انصافی #گول #فر...
۹

مخصوص دختران ایرانی #دختر #توهم #واقعیت #بی_انصافی #گول #فر...

جزم اندیش کیست؟ #جزم_اندیش کسی است که نمی تواند ذهنیت و عقای...
۲

جزم اندیش کیست؟ #جزم_اندیش کسی است که نمی تواند ذهنیت و عقای...

حرکت به سوی  #بعد_پنجم!🌈💜🦋🌀. #Gotothefifthdimension..هم اکنو...
۲

حرکت به سوی  #بعد_پنجم!🌈💜🦋🌀. #Gotothefifthdimension..هم اکنو...

یکی رئیس جمهور شد، توهم ورش داشت. گفت با آمریکا میشه هرکاری ...

یکی رئیس جمهور شد، توهم ورش داشت. گفت با آمریکا میشه هرکاری ...

حرکت به سوی بعد_پنجم!.هم اکنون شما در حال جابجائی هستید.. از...

حرکت به سوی بعد_پنجم!.هم اکنون شما در حال جابجائی هستید.. از...

@shenavar.81بغض یعنی بعد چند سال جدایی بدونی هنوزم جاتو نمیگ...
۹

@shenavar.81بغض یعنی بعد چند سال جدایی بدونی هنوزم جاتو نمیگ...