توقع (۳۴ تصویر)

‏اگع واسـِ کسے#وقتـ میذاریـ کع حالشـ خوبـ بشع و از سیاهےِدرو...
۱۴۸

‏اگع واسـِ کسے#وقتـ میذاریـ کع حالشـ خوبـ بشع و از سیاهےِدرو...

#داعش_وطنیمیگه اگه قرار باشه ایران تحویل بدیم ایرانه سوخته ت...
۵

#داعش_وطنیمیگه اگه قرار باشه ایران تحویل بدیم ایرانه سوخته ت...

من هرگز چیز دندان‌گیری از این جهان نخواسته‌ام...فقط گاهی فرص...

من هرگز چیز دندان‌گیری از این جهان نخواسته‌ام...فقط گاهی فرص...

هر سال #متولد میشویم ... هر سال #صبورتر متولد میشویم‌ ... هر...
۱

هر سال #متولد میشویم ... هر سال #صبورتر متولد میشویم‌ ... هر...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمبرای رسیدن به #موفقیت و #پیروزی و #سع...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمبرای رسیدن به #موفقیت و #پیروزی و #سع...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیموقتی #ارتباط #مردم در #زندگی روزمره ب...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیموقتی #ارتباط #مردم در #زندگی روزمره ب...

:direct_hit:حالِ خوب می خواهی ؟! یاد بگیر رویِ پایِ #خودت با...
عکس بلند
۱

:direct_hit:حالِ خوب می خواهی ؟! یاد بگیر رویِ پایِ #خودت با...

از آدم‌هاےپــُر #توقع فاصله بگیراینها حرمت #مهرت را میشکنندو...
عکس بلند
۲

از آدم‌هاےپــُر #توقع فاصله بگیراینها حرمت #مهرت را میشکنندو...

:blue_book::writing_hand::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-...
۳

:blue_book::writing_hand::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-...

این انسان‌ها نیستند که ما را آزرده می‌کنند!بلکه امیدی‌ست که ...

این انسان‌ها نیستند که ما را آزرده می‌کنند!بلکه امیدی‌ست که ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

وقتی به آدم #زخم میزنین #توقع نداشته باشین بازم با مهر و لبخ...
عکس بلند

وقتی به آدم #زخم میزنین #توقع نداشته باشین بازم با مهر و لبخ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#توقع
۱۲

#توقع

رئیس جمهور با اون عظمتش جلو چند میلیون آدم وعده میده و عمل ن...
۲۹

رئیس جمهور با اون عظمتش جلو چند میلیون آدم وعده میده و عمل ن...

تمام #غصه‌ها از همان جایی آغاز میشوند که، ترازو برمیداری و م...

تمام #غصه‌ها از همان جایی آغاز میشوند که، ترازو برمیداری و م...

digikala