توست (۸۹ تصویر)

‍ #تو هوسانه یهر لحظه ی منی فکر کردن ِ به تودهان ِ #شعرهایم ...
۲

‍ #تو هوسانه یهر لحظه ی منی فکر کردن ِ به تودهان ِ #شعرهایم ...

انقلاب قلبِ من محتاج شورش‌های #توست...چون مصدق باش تا عشقــم...
۲

انقلاب قلبِ من محتاج شورش‌های #توست...چون مصدق باش تا عشقــم...

خاطرت جمع  پریشان تر از این ممڪن نیست... خاطر این  #دل دی...

خاطرت جمع پریشان تر از این ممڪن نیست... خاطر این #دل دی...

♡عشق همین خنده های ساده #توستوقتی! با تمام غصه هایت میخندیتا...

♡عشق همین خنده های ساده #توستوقتی! با تمام غصه هایت میخندیتا...

من #بھشتم همہ  در دیدن  خندیدن #توست...
۶۷

من #بھشتم همہ در دیدن خندیدن #توست...

#شنبه آغـــــاز هفتــــهنیـست، فصل جدید #دوست_داشتن_هاے #تو...

#شنبه آغـــــاز هفتــــهنیـست، فصل جدید #دوست_داشتن_هاے #تو...

و #شب..آغاز ...دلتنگی های #منبرای #توست

و #شب..آغاز ...دلتنگی های #منبرای #توست

از دارِ دنیاهیچ ندارم،جز دفتر شعریکه واژه به واژه اش #تو را ...
۱۰

از دارِ دنیاهیچ ندارم،جز دفتر شعریکه واژه به واژه اش #تو را ...

زیباترین آهنگصدای #توست هنگام طلوع خورشید...نغمہ ے صبحت بخیر...
۱

زیباترین آهنگصدای #توست هنگام طلوع خورشید...نغمہ ے صبحت بخیر...

در دلم حس غریبی ستکه شوریده ی #توست..
۲

در دلم حس غریبی ستکه شوریده ی #توست..

پشت هر سکوتم ؛" #دوست_داشتنیست" که نمیدانی!نه #جنسش را ،نه #...
۱

پشت هر سکوتم ؛" #دوست_داشتنیست" که نمیدانی!نه #جنسش را ،نه #...

ساعت به وقت #توست...تمام چشم ها بسته اند!تنها چشم من و #شــ...

ساعت به وقت #توست...تمام چشم ها بسته اند!تنها چشم من و #شــ...

#مخاطب_خاصم ♥️حالِ من حولِ محور #توستبیا موقع تحویل سال اَح...
۱

#مخاطب_خاصم ♥️حالِ من حولِ محور #توستبیا موقع تحویل سال اَح...

ساعت به وقت #توست...تمام چشم ها بسته اند!تنها چشم من و #شــ...

ساعت به وقت #توست...تمام چشم ها بسته اند!تنها چشم من و #شــ...

#ڪَره بزن آغـوشے را بہ تنت ڪہ دلتنڪَ #توست  عشق در وقت نی...
۱

#ڪَره بزن آغـوشے را بہ تنت ڪہ دلتنڪَ #توست عشق در وقت نی...