تنگ (۱۴۴ تصویر)

سلامتی #روزی که....#صدام کنی ولی نتونم #جواب بدم.....سلامتی ...

سلامتی #روزی که....#صدام کنی ولی نتونم #جواب بدم.....سلامتی ...

#نه_به_خودنمایی_اجباری#مُدهای_بلای_جان#شلوار_تنگ#ساپورت🔶#مُد...

#نه_به_خودنمایی_اجباری#مُدهای_بلای_جان#شلوار_تنگ#ساپورت🔶#مُد...

دلم برای اون دوران #تنگ شده👌😂😂😂😂
۱۳

دلم برای اون دوران #تنگ شده👌😂😂😂😂

هرروزمے سرایمت اے بهترین #غزل #شیرین تراز حلاوت و مرغوب تراز...
۳

هرروزمے سرایمت اے بهترین #غزل #شیرین تراز حلاوت و مرغوب تراز...

#ماهی #تنگ #تنهایی #خاص #زیبا #بینظیر #جذاب #عکس_پروفایل #پر...

#ماهی #تنگ #تنهایی #خاص #زیبا #بینظیر #جذاب #عکس_پروفایل #پر...

🖼️#33:غار#عکس #تصویر #همه_چیز #غار #تاریک #ترسناک #تنگ

🖼️#33:غار#عکس #تصویر #همه_چیز #غار #تاریک #ترسناک #تنگ

دل...تنگی...
۱

دل...تنگی...

قبر من را  #تنگ میسازی ... بساز...

من که شبهایم به #دل_تنگی...
۲

قبر من را #تنگ میسازی ... بساز... من که شبهایم به #دل_تنگی...