تنها (۲۹۷۴ تصویر)

🌵💚تقصیر شما نیستما سست عنصریم که میبینیم و نمیفهمیم لمس میکن...
۰

🌵💚تقصیر شما نیستما سست عنصریم که میبینیم و نمیفهمیم لمس میکن...

از خودم متفرم..چونکه با این حال دوستون دارم...💔#تنفر #عشق #ع...
۰

از خودم متفرم..چونکه با این حال دوستون دارم...💔#تنفر #عشق #ع...

#تنها
۰

#تنها

غروب خورشید...کنار دریا...تنهای تنها... 🖤💔🖤بوشهر🖤#دریا #بوشه...
۰

غروب خورشید...کنار دریا...تنهای تنها... 🖤💔🖤بوشهر🖤#دریا #بوشه...

#تنها نیستیم😁
۳

#تنها نیستیم😁

والا...👌#تنها #غریب #خاص #جذاب #زیبا #لاکچری #شیک #ایده #است...
۷

والا...👌#تنها #غریب #خاص #جذاب #زیبا #لاکچری #شیک #ایده #است...

ترجیح میدم #تنها باشم .... !
۰

ترجیح میدم #تنها باشم .... !

🌵💚به مــادرم بگوئیدآن جمعه دلگیربا ابر‌های خاکستریبا پنجره‌ه...
۰

🌵💚به مــادرم بگوئیدآن جمعه دلگیربا ابر‌های خاکستریبا پنجره‌ه...

🌵💚مشت می کوبم بر درپنجه می سایم بر پنجره هامن دچار خفقانم خف...
۰

🌵💚مشت می کوبم بر درپنجه می سایم بر پنجره هامن دچار خفقانم خف...

#زندگی اونقدر بزرگم کرده که #یاد بگیرم به خودم تکیه کنم.#دنی...
۲

#زندگی اونقدر بزرگم کرده که #یاد بگیرم به خودم تکیه کنم.#دنی...

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً می‌ميرد؛ ﭼﻪ در درﯾﺎ، ﭼﻪ در رؤﯾﺎ، چه د...
۰

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً می‌ميرد؛ ﭼﻪ در درﯾﺎ، ﭼﻪ در رؤﯾﺎ، چه د...

🌵💚تکه ای از روحم خیلی درد می کند!آنجایش که...پر بود از شیطنت...
۰

🌵💚تکه ای از روحم خیلی درد می کند!آنجایش که...پر بود از شیطنت...

🌵💚من فکر نمی‌کنم که اندوهِ یک آدم به هنگامِ ترکِ چیزی ناشی ا...
۰

🌵💚من فکر نمی‌کنم که اندوهِ یک آدم به هنگامِ ترکِ چیزی ناشی ا...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...
۱

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...
۰

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...
۰

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

#تنها چیزی که باعث میشه همیشه در زندگی پیشرفت کنید اینه که ک...
۰

#تنها چیزی که باعث میشه همیشه در زندگی پیشرفت کنید اینه که ک...

چقدر کیوت😍😍😍😍#پروفایل_دخترونه #پروفایل_پسرونه #شاخ #فیک #لاک...
۱۸

چقدر کیوت😍😍😍😍#پروفایل_دخترونه #پروفایل_پسرونه #شاخ #فیک #لاک...