تنم (۱۹ تصویر)

کاش #یلدا #شود و خواب  تو ما را بِبَردکه به یک خواب #لطیف از...
۵۰

کاش #یلدا #شود و خواب تو ما را بِبَردکه به یک خواب #لطیف از...

وحشیانہ‌ترین #بوسہ‌هایت رابراے من ڪنار بڪَذاردر شبی #خاموشڪہ...
۱

وحشیانہ‌ترین #بوسہ‌هایت رابراے من ڪنار بڪَذاردر شبی #خاموشڪہ...

و #تو  #دوستت دارم را بھ #لهجھ ی باران و #عشق را بھ زبان #بو...
۱

و #تو #دوستت دارم را بھ #لهجھ ی باران و #عشق را بھ زبان #بو...

#امشب   در مهتاب #آغوشت #پیراهن احساسم را کنار بزنبوسه بوسه ...
۱

#امشب در مهتاب #آغوشت #پیراهن احساسم را کنار بزنبوسه بوسه ...

#امشب   در مهتاب #آغوشت #پیراهن احساسم را کنار بزنبوسه بوسه ...

#امشب در مهتاب #آغوشت #پیراهن احساسم را کنار بزنبوسه بوسه ...

امشب   در مهتاب #آغوشت #پیراهن احساسم را کنار بزنبوسه بوسه #...
۵

امشب در مهتاب #آغوشت #پیراهن احساسم را کنار بزنبوسه بوسه #...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

می خواهم #بمیرمنه اینکه #قلبم از کار باستدو #تنم سرد شودو با...
عکس بلند
۱۲

می خواهم #بمیرمنه اینکه #قلبم از کار باستدو #تنم سرد شودو با...

باز کن از سر #گیسویم بند#پند بس کن ، که نمی گیرم پنددر امید ...
عکس بلند

باز کن از سر #گیسویم بند#پند بس کن ، که نمی گیرم پنددر امید ...

#تنم فقط به مچاله شدن#در آغوش تو تن می‌دهد...
۱۶

#تنم فقط به مچاله شدن#در آغوش تو تن می‌دهد...

#دوستت دارم رااین بار#بلندتر بگو!..جوری بگو که به #خودم بیای...

#دوستت دارم رااین بار#بلندتر بگو!..جوری بگو که به #خودم بیای...

به دل‌آویز پیچک میمانی بر دیواره #تنم :see-no-evil_monkey::s...

به دل‌آویز پیچک میمانی بر دیواره #تنم :see-no-evil_monkey::s...

هوایت می زنـد بر سـردِلـــــــم دیوانـه می گـردد!چه عطـری در...
۲۵

هوایت می زنـد بر سـردِلـــــــم دیوانـه می گـردد!چه عطـری در...

#بفرمایید_روضه ..#زینـب !بیا جلوتر عزیز #برادرسریع تر گام #ب...
۳

#بفرمایید_روضه ..#زینـب !بیا جلوتر عزیز #برادرسریع تر گام #ب...

#تنم فرسود و #عقلم رفتو #عشقم همچنان باقیست..:heavy_black_he...
۱

#تنم فرسود و #عقلم رفتو #عشقم همچنان باقیست..:heavy_black_he...

من اندر خود نمی‌یابم که روی از دوست برتابمبدار ای دوست دست ا...

من اندر خود نمی‌یابم که روی از دوست برتابمبدار ای دوست دست ا...

#وصیتنامه_ی_پرمعنی_شهید_شهیدعباس_دانشگر#شهیدی_که_بین_دو_و_دی...
۵

#وصیتنامه_ی_پرمعنی_شهید_شهیدعباس_دانشگر#شهیدی_که_بین_دو_و_دی...

https://telegram.me/joinchat/CdevPDy1BoLzkrPdcO8LWQ1395/01/0...
۴۱

https://telegram.me/joinchat/CdevPDy1BoLzkrPdcO8LWQ1395/01/0...