تناقض (۸۰ تصویر)

خبرداری از خسروان عجمکه کردند بر زیردستان ستم؟نه آن شوکت و پ...
۱

خبرداری از خسروان عجمکه کردند بر زیردستان ستم؟نه آن شوکت و پ...

#تناقض
۱

#تناقض

🎥 مجری شبکه ضدّانقلاب:🔻جرأت نمی‌کنیم از دزدی‌های #رضاشاه بگو...
۱

🎥 مجری شبکه ضدّانقلاب:🔻جرأت نمی‌کنیم از دزدی‌های #رضاشاه بگو...

🎦 ذبح اسلامی بدون وحشی‌گری علیه قربانی و برای اطعام فقرا اسم...
۳

🎦 ذبح اسلامی بدون وحشی‌گری علیه قربانی و برای اطعام فقرا اسم...

♨️ سواحل خزر در وضعیت قرمز کرونا!▪️آیا ایجاد محدودیت در مسیر...
۴

♨️ سواحل خزر در وضعیت قرمز کرونا!▪️آیا ایجاد محدودیت در مسیر...

#پوریم #دروغ_ #بزرگ #ایران #ستیز #هرگز #پیروز نیست #بررسی تا...
۲

#پوریم #دروغ_ #بزرگ #ایران #ستیز #هرگز #پیروز نیست #بررسی تا...

#تناقضیعنے #ندارمت.....امااندازه یک #جهان آدممے خواهمت....

#تناقضیعنے #ندارمت.....امااندازه یک #جهان آدممے خواهمت....

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...
۱

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...

خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆واک...
۲

خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆واک...

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...
۱

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...

#التماس_تفکر  #روشنگری نه اینقدر سواد داشتید که #برجام را در...
۱

#التماس_تفکر #روشنگری نه اینقدر سواد داشتید که #برجام را در...

جریان کثیف #اصلاح_طلب هر زمان که #مطالبات #مردم در زمینه ای ...
۱

جریان کثیف #اصلاح_طلب هر زمان که #مطالبات #مردم در زمینه ای ...

#التماس_تفکر  #روشنگری نه اینقدر سواد داشتید که #برجام را در...

#التماس_تفکر #روشنگری نه اینقدر سواد داشتید که #برجام را در...

جریان کثیف #اصلاح_طلب هر زمان که #مطالبات #مردم در زمینه ای ...
۷

جریان کثیف #اصلاح_طلب هر زمان که #مطالبات #مردم در زمینه ای ...