تناقضات_روغنفکری (۷ تصویر)

🔶 هم خدا را خواستن هم خرما را خواستن!!هم مزایای ویژه احترام ...

🔶 هم خدا را خواستن هم خرما را خواستن!!هم مزایای ویژه احترام ...

🔺 آمریکا، تیک تاک و ویچت را فیلتر میکند!! عصر فیلترینگ تموم ...

🔺 آمریکا، تیک تاک و ویچت را فیلتر میکند!! عصر فیلترینگ تموم ...

🎥 مجری شبکه ضدّانقلاب:🔻جرأت نمی‌کنیم از دزدی‌های #رضاشاه بگو...
۱

🎥 مجری شبکه ضدّانقلاب:🔻جرأت نمی‌کنیم از دزدی‌های #رضاشاه بگو...

🔺 یک زن۲۷ساله۵فرزندش رو کشت وبعدش رفت جلوقطارخودکشی کنه که پ...

🔺 یک زن۲۷ساله۵فرزندش رو کشت وبعدش رفت جلوقطارخودکشی کنه که پ...

🔺 یک زن۲۷ساله۵فرزندش رو کشت وبعدش رفت جلوقطارخودکشی کنه که پ...
۴

🔺 یک زن۲۷ساله۵فرزندش رو کشت وبعدش رفت جلوقطارخودکشی کنه که پ...

🔺 #تناقضات_روغنفکری.. این داستان: تبرک جستن!این تگ رو دنبال ...
۵

🔺 #تناقضات_روغنفکری.. این داستان: تبرک جستن!این تگ رو دنبال ...

اونطوری که #کرونا،  #بی_بی_سی را رسوا و بی آبرو کرد #الناز_ش...
۱

اونطوری که #کرونا، #بی_بی_سی را رسوا و بی آبرو کرد #الناز_ش...