تموم (۶۳ تصویر)

#(اعتماد) تو یع رابطه #پاک بع این نیس کع فقد #ادعاشو داشتع ب...
۲

#(اعتماد) تو یع رابطه #پاک بع این نیس کع فقد #ادعاشو داشتع ب...

#پیرمرد حرف قشنگی زد:#زندگی مثل آب تویليوان ترک خورده می مون...

#پیرمرد حرف قشنگی زد:#زندگی مثل آب تویليوان ترک خورده می مون...

پارت 8:خون شیرین 🌓چشماشو بستو خوابید (چه سریع 😐)حس کردم بیدا...
۱۱

پارت 8:خون شیرین 🌓چشماشو بستو خوابید (چه سریع 😐)حس کردم بیدا...

#تیغ.رو.رگم♡#من.چه.بدم♡#بد.نبودم♡#کردن.بدم♡#خون.رو.مچم♡#درد....

#تیغ.رو.رگم♡#من.چه.بدم♡#بد.نبودم♡#کردن.بدم♡#خون.رو.مچم♡#درد....

#تیغ.رو.رگم••͜♡-!#من.چه.بدم••͜♡-!#بد.نبودم••͜♡-!#کردن.بدم••͜...

#تیغ.رو.رگم••͜♡-!#من.چه.بدم••͜♡-!#بد.نبودم••͜♡-!#کردن.بدم••͜...

#دآشتم_به_این_فکر_میکردم که چی بآعث میشه #تآریخ_انقضآت توی #...
۱

#دآشتم_به_این_فکر_میکردم که چی بآعث میشه #تآریخ_انقضآت توی #...

#تیغ رو رگم💔#من چه بدم🎧#بدنبودم🍴#کردن بدم🍷#خون رو مچم🙏#درد ت...

#تیغ رو رگم💔#من چه بدم🎧#بدنبودم🍴#کردن بدم🍷#خون رو مچم🙏#درد ت...

#زیبا #عشق #تجربه #شیک #انتخاب #امتحان #اشتباه #احساس #بی_اخ...
۵

#زیبا #عشق #تجربه #شیک #انتخاب #امتحان #اشتباه #احساس #بی_اخ...

#همین #الان #یهویی #یه #دیگ #پر #انار # #ولی #پدرم #در #اومد...
۶

#همین #الان #یهویی #یه #دیگ #پر #انار # #ولی #پدرم #در #اومد...

#همین #الان #یهویی #یه #دیگ #پر #انار # #ولی #پدرم #در #اومد...

#همین #الان #یهویی #یه #دیگ #پر #انار # #ولی #پدرم #در #اومد...

خدایا کمکم کن :)کمک کن که بتونم خوب بخونم روزی بیاد که همه آ...
۱۲۷

خدایا کمکم کن :)کمک کن که بتونم خوب بخونم روزی بیاد که همه آ...

دیدی وقتی یه #بادوم #تلخ میخوری؟!!!سریع بعدش چنتا بادوم #شیر...
عکس بلند
۸

دیدی وقتی یه #بادوم #تلخ میخوری؟!!!سریع بعدش چنتا بادوم #شیر...

#تموم زندگیم فقط تو هستیبی تو نفس کشیدنم مردنهمن و تو راهی ن...
۲

#تموم زندگیم فقط تو هستیبی تو نفس کشیدنم مردنهمن و تو راهی ن...