تمومه_زندگیمه (۳۱ تصویر)

لا به لای خیال تُ گاهی هم به زندگی ام سر میزنم:relieved_face...

لا به لای خیال تُ گاهی هم به زندگی ام سر میزنم:relieved_face...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:اون زیادی گُ...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:اون زیادی گُ...

نکن میمیرررررم :astonished_face::face_screaming_in_fear::smi...

نکن میمیرررررم :astonished_face::face_screaming_in_fear::smi...

:white_medium_star:ووووووووشششش عقابمووو:face_screaming_in_f...

:white_medium_star:ووووووووشششش عقابمووو:face_screaming_in_f...

بخدا انگار دارم سوباسا میبینم:flushed_face::face_with_cold_s...
۲

بخدا انگار دارم سوباسا میبینم:flushed_face::face_with_cold_s...

شیطونیاش:smiling_face_with_open_mouth_and_tightly-closed_eye...
۹

شیطونیاش:smiling_face_with_open_mouth_and_tightly-closed_eye...

تبرییییییییک بهت زندگیم تک عقاب آسیام:white_medium_star::whi...

تبرییییییییک بهت زندگیم تک عقاب آسیام:white_medium_star::whi...

اذیتش نکنین زندگیمو دلتون میاد:crying_face: بیایین پایین کمر...
۱

اذیتش نکنین زندگیمو دلتون میاد:crying_face: بیایین پایین کمر...

نگا خوشتیپمووووو:smiling_face_with_open_mouth_and_tightly-cl...
۷

نگا خوشتیپمووووو:smiling_face_with_open_mouth_and_tightly-cl...

عجب عکسی از اون عکس خیلیییی خوباس:heavy_black_heart::two_hea...
۵

عجب عکسی از اون عکس خیلیییی خوباس:heavy_black_heart::two_hea...

شوهرِ خانم هازاردمونkian_barzay@):smiling_face_with_heart-sh...
۴

شوهرِ خانم هازاردمونkian_barzay@):smiling_face_with_heart-sh...

نگا موهاش نگا پریدنشوووو:face_screaming_in_fear::smiling_fac...
۴

نگا موهاش نگا پریدنشوووو:face_screaming_in_fear::smiling_fac...

ماشالله سیّدَموووو:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::face...

ماشالله سیّدَموووو:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::face...

ماشالله زندگیم کور بشه هر کس نتونه ببینه عقاب بودنتو:smiling...
۲

ماشالله زندگیم کور بشه هر کس نتونه ببینه عقاب بودنتو:smiling...

داره با من عکس میندازه:smiling_face_with_open_mouth_and_cold...
۲

داره با من عکس میندازه:smiling_face_with_open_mouth_and_cold...

به نام خدا فقط مهدی رحمتی :blue_heart:                     م...
۷

به نام خدا فقط مهدی رحمتی :blue_heart: م...

زیبا تر از تو پیدا نمیشه خوشتیپمزندگیم:smiling_face_with_hea...

زیبا تر از تو پیدا نمیشه خوشتیپمزندگیم:smiling_face_with_hea...

وایی وایی وایی که چقدر دلم واسه تو دروازه ایستادنت تنگ شده:c...
۱

وایی وایی وایی که چقدر دلم واسه تو دروازه ایستادنت تنگ شده:c...

اگه به من بود که :smiling_face_with_smiling_eyes:صدای خنده ه...
۳

اگه به من بود که :smiling_face_with_smiling_eyes:صدای خنده ه...

جیییییییییییییییییییییییییییییییغ:face_screaming_in_fear::fa...

جیییییییییییییییییییییییییییییییغ:face_screaming_in_fear::fa...

digikala