تلگرام_طلایی (۹ تصویر)

#تلگرام غیر رسمی و پشت پرده آن در ایران ؛ از تب دردسترس نبود...
۱

#تلگرام غیر رسمی و پشت پرده آن در ایران ؛ از تب دردسترس نبود...

دکتر یاسر جلالی : کاش هزینه‌ها و فایده‌های پوسته‌های #تلگرام...

دکتر یاسر جلالی : کاش هزینه‌ها و فایده‌های پوسته‌های #تلگرام...

:black_diamond_suit:️پلیس #فتا: #تلگرام_طلایی آلوده به نرم ا...
۴

:black_diamond_suit:️پلیس #فتا: #تلگرام_طلایی آلوده به نرم ا...

#تلگرام_طلایی از روی تلفن‌های همراه حذف شد!!:small_blue_diam...
۲۰

#تلگرام_طلایی از روی تلفن‌های همراه حذف شد!!:small_blue_diam...

:black_diamond_suit:خدمت ویژه #تلگرام_طلایی و #هاتگرام به #د...
۱

:black_diamond_suit:خدمت ویژه #تلگرام_طلایی و #هاتگرام به #د...

:newspaper:#هاتگرام و #تلگرام_طلایی هرگز #فیلتر نخواهندشد:wh...

:newspaper:#هاتگرام و #تلگرام_طلایی هرگز #فیلتر نخواهندشد:wh...

#هشدار#سیاست_کثیفمتاسفانه #تلگرام_طلایی و #هاتگرام افراد را ...

#هشدار#سیاست_کثیفمتاسفانه #تلگرام_طلایی و #هاتگرام افراد را ...

:large_red_circle:امروز کانال های دلالی ارز و معاند در #تله_...

:large_red_circle:امروز کانال های دلالی ارز و معاند در #تله_...

#درخواست_برخورد_قاطع_و_فوری از قوه قضائیههرچه سریعتر جاسوس ا...
۱

#درخواست_برخورد_قاطع_و_فوری از قوه قضائیههرچه سریعتر جاسوس ا...