تلگرام (۷۱۶۷ تصویر)

▪️این دختر 16ساله با وجود مشکلات فراوان جسمی و عمل‌های جراحی...

▪️این دختر 16ساله با وجود مشکلات فراوان جسمی و عمل‌های جراحی...

#چالش، اپهای دوست داشتنی من (منهای تل)
۱۱

#چالش، اپهای دوست داشتنی من (منهای تل)

#دلــــم برای خودمـان میسوزد ‌ آری ،خودِ خودمان را میگویم بچ...
۳

#دلــــم برای خودمـان میسوزد ‌ آری ،خودِ خودمان را میگویم بچ...

کارتون های امریکایی...

کارتون های امریکایی...

کدوم پیامرسان اصلی شما محسوب میشه؟ کامنت کنید
۳۵۶

کدوم پیامرسان اصلی شما محسوب میشه؟ کامنت کنید

خدا هرچی بخواد همون میشه !▪️وقتی استیون هاوکینگ نابغه فیزیک ...

خدا هرچی بخواد همون میشه !▪️وقتی استیون هاوکینگ نابغه فیزیک ...

برید خداروشکر کنید که سالمید !▪️یه سندرومی هست به نام سندروم...

برید خداروشکر کنید که سالمید !▪️یه سندرومی هست به نام سندروم...

▪️بزرگی میگفت: یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می‌آورند، شما اول ...

▪️بزرگی میگفت: یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می‌آورند، شما اول ...

یک شهر، یک زاویه دوربین با فاصله زمانی 31 ساله، به ساختمان T...

یک شهر، یک زاویه دوربین با فاصله زمانی 31 ساله، به ساختمان T...