تلخ (۳۶۱۴ تصویر)

باور نمیکنم😐😐#استوری#تلخ#رادیو_قرمز
۱۰

باور نمیکنم😐😐#استوری#تلخ#رادیو_قرمز

تکست غمگین

تکست غمگین

#دنیا #عشق #نفرت #زندگی #خدا #هیچکس #دوست #دشمن #مرگ #صبر  #...

#دنیا #عشق #نفرت #زندگی #خدا #هیچکس #دوست #دشمن #مرگ #صبر #...

از اول خلت این گونه بود شیطان عاشق خدا خدا عاشق انسان ...
۴۹

از اول خلت این گونه بود شیطان عاشق خدا خدا عاشق انسان ...

میشه ی ادم از تمام مردمان شهرش قهر باشد آن منم...
۱۰

میشه ی ادم از تمام مردمان شهرش قهر باشد آن منم...

#برام_مهم_نیستی #دیگه_دوست_ندارم #سیاه_سفید #تلخ #شیرین #زند...

#برام_مهم_نیستی #دیگه_دوست_ندارم #سیاه_سفید #تلخ #شیرین #زند...

دلتنگی

دلتنگی

غمگین پروفایل

غمگین پروفایل

دل نوشته غمگین

دل نوشته غمگین

دل نوشته

دل نوشته

غمگین ترین ها

غمگین ترین ها

روزگاری....
۲

روزگاری....

#حقیقت#تلخ

#حقیقت#تلخ

غمگین عکس جدید

غمگین عکس جدید