تلخند (۹۲ تصویر)

#تلخند
۱

#تلخند

#تلخند می‌دونستید طبق بند ۳۷ برجام، اگر طرف مقابل شکایت کنه ...
۱

#تلخند می‌دونستید طبق بند ۳۷ برجام، اگر طرف مقابل شکایت کنه ...

#تلخند

#تلخند

#تلخند
۱

#تلخند

💠 بیچاره ایرانی های خودباخته ای که با این احمق درجه یک همراه...

💠 بیچاره ایرانی های خودباخته ای که با این احمق درجه یک همراه...

#تلخند 😐چقدر سخته هیچوقت قافیه ای نداشته باشی برای زندگیت و ...
۲۸۰

#تلخند 😐چقدر سخته هیچوقت قافیه ای نداشته باشی برای زندگیت و ...

#لبخند#تلخند
۱

#لبخند#تلخند

😄😄😄😄‏یجوری وضعیت آمریکا خر تو الاغه که بعید میدونم کار شعار ...

😄😄😄😄‏یجوری وضعیت آمریکا خر تو الاغه که بعید میدونم کار شعار ...

چقد ما آدما با بغض میخندیم  #تلخند  #نوشته #جذاب #عاشقانه #w...
۲

چقد ما آدما با بغض میخندیم #تلخند #نوشته #جذاب #عاشقانه #w...

#تلخندحالا کاری نداریم که توی هشت سال #جنگ_تحمیلی ، اتحاد بل...

#تلخندحالا کاری نداریم که توی هشت سال #جنگ_تحمیلی ، اتحاد بل...

#تلخند:anger_symbol:حالا کاری نداریم که توی هشت سال #جنگ_تحم...

#تلخند:anger_symbol:حالا کاری نداریم که توی هشت سال #جنگ_تحم...

#تلخند:anger_symbol:حالا کاری نداریم که توی هشت سال #جنگ_تحم...

#تلخند:anger_symbol:حالا کاری نداریم که توی هشت سال #جنگ_تحم...

#تلخند:anger_symbol:حالا کاری نداریم که توی هشت سال #جنگ_تحم...
۱

#تلخند:anger_symbol:حالا کاری نداریم که توی هشت سال #جنگ_تحم...

#تلخند:anger_symbol: میدونستین مجموع سرزمین‌های از دست رفته ...

#تلخند:anger_symbol: میدونستین مجموع سرزمین‌های از دست رفته ...

#تلخند:anger_symbol: میدونستین مجموع سرزمین‌های از دست رفته ...
۶

#تلخند:anger_symbol: میدونستین مجموع سرزمین‌های از دست رفته ...

#تلخند #بسیج_سایبری

#تلخند #بسیج_سایبری