تقوا (۶۲۵ تصویر)

آزادی یا بی‌خردی
۲

آزادی یا بی‌خردی

فضیلت را دوست می‌دارید یا فضیحت را
۱

فضیلت را دوست می‌دارید یا فضیحت را

شهدا و ارزشها

شهدا و ارزشها

العاقبه للمتقین

العاقبه للمتقین

آرایش ظاهر بهتر است یا آرایش باطن و اخلاق

آرایش ظاهر بهتر است یا آرایش باطن و اخلاق

من یک انسانم یا کالای جنسی
۱

من یک انسانم یا کالای جنسی

تمسخر تاوان داره.
۳

تمسخر تاوان داره.

پناه بر خدا

پناه بر خدا

نگاه دین به زن

نگاه دین به زن

دشمنان چرا اینهمه با حجاب مخالفند
۱

دشمنان چرا اینهمه با حجاب مخالفند

نسبت به کدامیک احساس بهتری دارین
۱

نسبت به کدامیک احساس بهتری دارین

#تقوا#شهید_مطهری#ده_گفتار

#تقوا#شهید_مطهری#ده_گفتار

بی‌حجابی تیر سه شعبه
۲

بی‌حجابی تیر سه شعبه

تذکر از روی شفقت باشد.

تذکر از روی شفقت باشد.

سازگاری حجاب با فطرت پاک

سازگاری حجاب با فطرت پاک

❗️ما گمان میکنیم #حجاب برای این است که شناخته نشویم😐 اما قرآ...

❗️ما گمان میکنیم #حجاب برای این است که شناخته نشویم😐 اما قرآ...

چادر لباس ملی ایرانیان

چادر لباس ملی ایرانیان

همرنگ خدا شویم

همرنگ خدا شویم

آگاهی پایداری می‌آورد.
۱

آگاهی پایداری می‌آورد.