تقدیم_به_دلتنگا (۱ تصویر)

وقتی می‌گم «دلم برات تنگ شده»، دارم در مورد الان صحبت می‌کنم...
۳۰

وقتی می‌گم «دلم برات تنگ شده»، دارم در مورد الان صحبت می‌کنم...