تفکر_مثبت (۸ تصویر)

⬅کسی که عزت نفس پایینی داره,همیشه دنبال یک تغییر در خودشه تا...

⬅کسی که عزت نفس پایینی داره,همیشه دنبال یک تغییر در خودشه تا...

‌پول که داشته باشی همه دوستت دارن قبول دارین؟............‎__...
۵

‌پول که داشته باشی همه دوستت دارن قبول دارین؟............‎__...

هیچوقت بیخیال رویاهات نشو... #مثبت_اندیشی #تفکر_مثبت #استوری...
۱

هیچوقت بیخیال رویاهات نشو... #مثبت_اندیشی #تفکر_مثبت #استوری...

امیدوار باش درد و رنج تموم میشه... #تفکر_مثبت #استوری
۴

امیدوار باش درد و رنج تموم میشه... #تفکر_مثبت #استوری

طبق قوانین #فیزیک قرار دادن یک آهن در #میدان #مغناطیسی، پس ا...
۳

طبق قوانین #فیزیک قرار دادن یک آهن در #میدان #مغناطیسی، پس ا...

برای پرنده‌ای که نمی‌خواهد پرواز کند، وزنه‌ای است بال، که بر...

برای پرنده‌ای که نمی‌خواهد پرواز کند، وزنه‌ای است بال، که بر...

به هرچه #عشق بورزی، به آن #قدرت می‌دهی.از هرچه بترسی، به آن ...

به هرچه #عشق بورزی، به آن #قدرت می‌دهی.از هرچه بترسی، به آن ...

️#مشک را گفتند:ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ #ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش ات ...
۲

️#مشک را گفتند:ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ #ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش ات ...

digikala