تغییر_به_نفع_مردم (۱۲۵ تصویر)

:heavy_large_circle: دولت #نیرنگ و #فریب! :small_blue_diamon...

:heavy_large_circle: دولت #نیرنگ و #فریب! :small_blue_diamon...

#تعویض_طلایی به نفع مردم#تغییر_به_نفع_مردم@khabar.
۴

#تعویض_طلایی به نفع مردم#تغییر_به_نفع_مردم@khabar.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی پس از انداختن رای خود به صندوق ،...

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی پس از انداختن رای خود به صندوق ،...

با انتخاب اصلح ...#تغییر_به_نفع_مردمنفس تازه کنیم#انتخابات96

با انتخاب اصلح ...#تغییر_به_نفع_مردمنفس تازه کنیم#انتخابات96

تبلیغ #سید_ابراهیم_رییسی جلوی برج ترامپ در نیویورک #آمریکا#د...

تبلیغ #سید_ابراهیم_رییسی جلوی برج ترامپ در نیویورک #آمریکا#د...

#دلم_تغییر_می_خواهد...دلم مهتاب می خواهد که جانم را بپوشاند....

#دلم_تغییر_می_خواهد...دلم مهتاب می خواهد که جانم را بپوشاند....

پاکدستی یعنی اینکه پس از ۳۰ سال خدمت در مناسب عالی نظام سیاه...
۱

پاکدستی یعنی اینکه پس از ۳۰ سال خدمت در مناسب عالی نظام سیاه...

:large_red_circle:یادآوری به آقای جهانگیری و روحانی که میگفت...
۲

:large_red_circle:یادآوری به آقای جهانگیری و روحانی که میگفت...

خانواده شهیدان مدافع حرم #حسن_رجایی_فر و #سیدرضا_طاهر نیز از...

خانواده شهیدان مدافع حرم #حسن_رجایی_فر و #سیدرضا_طاهر نیز از...

ما همه اثر گذاریم.. :victory_hand::flag_for_Iran:#تغییر_به_ن...

ما همه اثر گذاریم.. :victory_hand::flag_for_Iran:#تغییر_به_ن...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت14.تکمیل یک ساله ی مسکن مهر.....

برنامه های مهم دولت کار و کرامت14.تکمیل یک ساله ی مسکن مهر.....

برنامه های مهم دولت کار و کرامتْ13.افزایش یارانه ی 3 دهک پای...

برنامه های مهم دولت کار و کرامتْ13.افزایش یارانه ی 3 دهک پای...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت12.احیای جهاد سازندگی برای عم...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت12.احیای جهاد سازندگی برای عم...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت11.تبدیل وزارت خارجه به وزارت...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت11.تبدیل وزارت خارجه به وزارت...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت10.ایجاد معاونت اشتغال در همه...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت10.ایجاد معاونت اشتغال در همه...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت9.گسترش صنایع تبدیلی برای رون...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت9.گسترش صنایع تبدیلی برای رون...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت8.اصلاح نظام بانکی و پولی کشو...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت8.اصلاح نظام بانکی و پولی کشو...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت7.استفاده از جوانان نخبه در م...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت7.استفاده از جوانان نخبه در م...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت6.توجه ویژه به اقتصاد ساحل و ...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت6.توجه ویژه به اقتصاد ساحل و ...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت5.احیای واحد های تولیدی تعطیل...

برنامه های مهم دولت کار و کرامت5.احیای واحد های تولیدی تعطیل...