تظاهرات (۱۱۴ تصویر)

فلج شدن اقتصاد کشور با تحریم‌ها...

فلج شدن اقتصاد کشور با تحریم‌ها...

کاسبان کثیف...

کاسبان کثیف...

💠 #کلت_کلر، #شناگر #آمریکایی که صاحب دو  مدال #المپیک هست، ب...
۱

💠 #کلت_کلر، #شناگر #آمریکایی که صاحب دو مدال #المپیک هست، ب...

واکنش عطاالله مهاجرانی به آشوب‌های آمریکا...

واکنش عطاالله مهاجرانی به آشوب‌های آمریکا...

🔥🔥 کردستان عراق در خاک و خون. در سکوت کامل خبریعاقبت تشکیل ک...

🔥🔥 کردستان عراق در خاک و خون. در سکوت کامل خبریعاقبت تشکیل ک...

🔸آن بیست و سه میلیون نفری که به روحانی رای دادن امروز با تما...
۱۷

🔸آن بیست و سه میلیون نفری که به روحانی رای دادن امروز با تما...

پزشکان معترض
۱

پزشکان معترض

🔺 مردم انگلیس: کرونا ساخته بیل گیتس است!!یعنی هر چی ما ایران...

🔺 مردم انگلیس: کرونا ساخته بیل گیتس است!!یعنی هر چی ما ایران...

#زن #دختر #انسان #ارزش #آبرو #حرمت #آزادی #غرب #اروپا #تمدن ...

#زن #دختر #انسان #ارزش #آبرو #حرمت #آزادی #غرب #اروپا #تمدن ...

#وجدان #آیه #قرآن #سوره قمر #اندازه #دانشگاه #بیکاری #لیسانس...
۲

#وجدان #آیه #قرآن #سوره قمر #اندازه #دانشگاه #بیکاری #لیسانس...

#کثیف #رسانه #فارسی #صفحات #اجتماعی #تلگرام #آمریکا #اسراییل...

#کثیف #رسانه #فارسی #صفحات #اجتماعی #تلگرام #آمریکا #اسراییل...

لینک کلیپ

https://www.aparat.com/v/35uYG/%D9%BE%DB%8C%D8%B4...

لینک کلیپ https://www.aparat.com/v/35uYG/%D9%BE%DB%8C%D8%B4...

#شرق #غرب #جهان #استعمار #پایگاه #نظامی #انقلاب #شاه #فرامین...

#شرق #غرب #جهان #استعمار #پایگاه #نظامی #انقلاب #شاه #فرامین...

#امیه #نادان #فریب  #اختیار #نماز #روزه #عبا #دوش #تاجدار #ی...

#امیه #نادان #فریب #اختیار #نماز #روزه #عبا #دوش #تاجدار #ی...

#رهبر #خامنه ای #منتظران #مصلح #جهانی #صالح   #مقام #خاتم #ا...

#رهبر #خامنه ای #منتظران #مصلح #جهانی #صالح #مقام #خاتم #ا...

#رئیسعلی #دلواری #نادر #مهدوی #بازیکن #الگو  #پسر #اشغال #اق...

#رئیسعلی #دلواری #نادر #مهدوی #بازیکن #الگو #پسر #اشغال #اق...

#سه_دقیقه_در_قیامت #کتاب #حتما #بخوانید #کامیون #نیروها #آمر...

#سه_دقیقه_در_قیامت #کتاب #حتما #بخوانید #کامیون #نیروها #آمر...