تسلیم (۱۲۸ تصویر)

🍃حضرت موسی در مناجاتش به پروردگار عرض کرد:🍃پروردگارا ! کدام ...

🍃حضرت موسی در مناجاتش به پروردگار عرض کرد:🍃پروردگارا ! کدام ...

مولانا می‌گوید من هر وقت #بازی‌های_ذهن و تدبیر‌های تمام نشدن...
۲

مولانا می‌گوید من هر وقت #بازی‌های_ذهن و تدبیر‌های تمام نشدن...

حاج رضوان...
۱

حاج رضوان...

اگه #خسته شدییاد بگیر #استراحت کنینه اینکه #تسلیم بشی …
۱۲

اگه #خسته شدییاد بگیر #استراحت کنینه اینکه #تسلیم بشی …

ماه  تردید
۲۱

ماه تردید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

🔺 ترامپ کرونا گرفت.. دلار ⬇️ ترامپ کرونا را گرفت.. دلار ⬆️تر...

🔺 ترامپ کرونا گرفت.. دلار ⬇️ ترامپ کرونا را گرفت.. دلار ⬆️تر...

در برابر آنچه که هست تسلیم شویدبه هستی آری بگوییدآنگاه ببینی...

در برابر آنچه که هست تسلیم شویدبه هستی آری بگوییدآنگاه ببینی...

🍃﷽🍃در سوره قصص ، به بخشی از داستان حضرت موسی اشاره شده که : ...
۸

🍃﷽🍃در سوره قصص ، به بخشی از داستان حضرت موسی اشاره شده که : ...

هو الطیف :leaf_fluttering_in_wind:در مقابل تغییراتی که  #خدا...
۲

هو الطیف :leaf_fluttering_in_wind:در مقابل تغییراتی که #خدا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #بندگی #خدا با بندگی #نفس و #شیطان ا...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #بندگی #خدا با بندگی #نفس و #شیطان ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

هوَ الحُبُّ فاسْلمْ بِالحَشا ما الهَوَی سهلُفمــا اختْــارَه...
۱

هوَ الحُبُّ فاسْلمْ بِالحَشا ما الهَوَی سهلُفمــا اختْــارَه...

از منطق ما حذف شده واژهٔ #تسلیمما آمادهٔ #جنگیم #لبیک_یا_خام...

از منطق ما حذف شده واژهٔ #تسلیمما آمادهٔ #جنگیم #لبیک_یا_خام...

.چگونه متوجه شویم که #رها هستیم؟.هر زمان که به جای #ترس و #ا...

.چگونه متوجه شویم که #رها هستیم؟.هر زمان که به جای #ترس و #ا...