ترک (۱۱۲۶ تصویر)

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

شال و روسری قزوین (زیباشهر) 👇👇https://instagram.com/baran.7....

فروشگاه پوشاک باران زیباشهر قزوینپیچ اینستاگرامم رو فالو کنی...

فروشگاه پوشاک باران زیباشهر قزوینپیچ اینستاگرامم رو فالو کنی...

شال و روسری

شال و روسری

فروشگاه پوشاک باران زیباشهر قزویندوستان پیچ اینستاگرامم رو ف...

فروشگاه پوشاک باران زیباشهر قزویندوستان پیچ اینستاگرامم رو ف...

فروشگاه پوشاک باران زیباشهر قزوینپیچ اینستاگرامم رو فالو کنی...

فروشگاه پوشاک باران زیباشهر قزوینپیچ اینستاگرامم رو فالو کنی...

فروش روغن تو لیوان یه بار مصرف 😳البته توی ایران نه! توی ترکی...

فروش روغن تو لیوان یه بار مصرف 😳البته توی ایران نه! توی ترکی...

م‍‌ن ح‍‌ت‍‌ی #خ‍‌س‍‌ت‌‍ہ ت‍‌ر از ای‍‌ن‍‌م‍ ک‌‍ہ گ‍‌ری‌‍ہ ک‍‌...
۱

م‍‌ن ح‍‌ت‍‌ی #خ‍‌س‍‌ت‌‍ہ ت‍‌ر از ای‍‌ن‍‌م‍ ک‌‍ہ گ‍‌ری‌‍ہ ک‍‌...

ﺒﺎﺷﺪﻮ↭⛓↯⍆ﻨﺒﺎﺷﻴﻤﻮ↭🛒↯⍆ﺒﺩﺍﻨﻨﺪ↭🖇↯⍆ﻨﺒﻭﺩﻦﺒﻠﺪﻳﻢ↭⚖↯⍆‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...
۱

ﺒﺎﺷﺪﻮ↭⛓↯⍆ﻨﺒﺎﺷﻴﻤﻮ↭🛒↯⍆ﺒﺩﺍﻨﻨﺪ↭🖇↯⍆ﻨﺒﻭﺩﻦﺒﻠﺪﻳﻢ↭⚖↯⍆‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...

#قلب"(:نفهم‌ترین‌عضوبدن"(:#بغض"(:مزخرف‌ترین‌حس‌ممکن"(:#مغز"(...

#قلب"(:نفهم‌ترین‌عضوبدن"(:#بغض"(:مزخرف‌ترین‌حس‌ممکن"(:#مغز"(...

یه روزی‍ ‍م‍‌یا‍‌‍د ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ی‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍ من‍ #م‍‌ث‍‌ل‍ ...
۱۰

یه روزی‍ ‍م‍‌یا‍‌‍د ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ی‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍ من‍ #م‍‌ث‍‌ل‍ ...

🥀🖤 ⃟▬▬▭❰ 𝕭𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖔𝖓𝖊 𝖚 𝖑𝖎𝖐𝖊 𝖙𝖔 𝖇𝖊❱▭▬▬🥀🖤همون آدمي باش كه دلت م...
۴

🥀🖤 ⃟▬▬▭❰ 𝕭𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖔𝖓𝖊 𝖚 𝖑𝖎𝖐𝖊 𝖙𝖔 𝖇𝖊❱▭▬▬🥀🖤همون آدمي باش كه دلت م...

#ترک هرکی ترکه لایک کنع              #لایک_فالو...

#ترک هرکی ترکه لایک کنع #لایک_فالو...

𖤐⃟🖤•• ƖƬ'Ƨ ƇƛԼԼЄƊ ƧƖԼԼƖƝЄƧƧ, ƝƠƬ ԼƠƔЄ!اسمش عشق نیست، حماقته!...
۱۳

𖤐⃟🖤•• ƖƬ'Ƨ ƇƛԼԼЄƊ ƧƖԼԼƖƝЄƧƧ, ƝƠƬ ԼƠƔЄ!اسمش عشق نیست، حماقته!...

گر مرا #ترک کنی من زغمت می سوزمآسمان را به #زمين جان خودت می...

گر مرا #ترک کنی من زغمت می سوزمآسمان را به #زمين جان خودت می...